Achtergronden

Teheran

In het oosten van Teheran, op de kruising van de wegen naar het vliegveld van de stad Qazvinne, verheft zich een enorme monumentale poort, de toren Azadi, “de vrijheidsboog”, opgericht in 1971.  Deze boog, die gemaakt is van witte natuursteen uit de streek, domineert de stad met zijn hoogte van 50 meter. In het bovenste gedeelte bevinden zich een cultureel centrum, een museum, expositieruimtes en een bibliotheek.

 

OMAR KHAYAM (1150 - ± 1131)

Omar Khayam, geboren in Neychabour (provincie Khoras-san in het noordoosten van Iran), was in zijn tijd een be-roemd wiskundige, astronoom en filosoof. In de westerse wereld staat hij echter vooral bekend om zijn poëzie. De toonzetting van de “Robayats” (kwatrijnen) van Khayam is satirisch, pessimistisch en epicurisch, waarbij een lyrische stijl wordt aangehouden. Als astronoom aan het koninklijke hof van de Seldjoukiden, heeft Khayam bijgedragen aan de verbetering van de Iraanse kalender. Hij was onder meer volgeling van de arts en filosoof Avicenne.

FERDOWSI (± 932 - ± 1020)

Ferdowsi, die geboren werd in Tus (provincie Khorassan in het noordoosten van Iran), staat bekend om zijn helden-dichten. Tegen zijn veertigste kwam het eerste deel uit van een enorm epos dat hij “Shah-nameh” noemde, Het Boek der Koningen. Zijn werk bestond uit het vernieuwen, be-werken en aanzienlijk verrijken van eeuwenoude helden-dichten. Ferdowsi leefde ten tijde van koning Mahmoud Ghaznévide. Men zegt dat de koning het belang van het oeuvre van de dichter te laat inzag.

Sa’adi

De kinderen van Adam zijn elkanders ledematen Geschapen door eenzelfde Wezen. Wanneer rampspoed toeslaat bij de een, Kent de ander ook geen rust.

Als ge geen medegevoel hebt voor de moeilijkheden van anderen Verdient ge het niet om “menselijk” genoemd te worden. 

Literatuur

Kunst en cultuur in Iran zijn gevormd door de revoluties. Net als in Turkije (onder leiding van Ataturk) is het land geëmancipeerd van een strikt religieuze gemeenschap tot een moderne staat. Alleen is er in Iran nooit een echte breuk ontstaan tussen religie en politiek. Het is een sjiitische Islamitische staat.

Religie

De staatsgodsdienst van Iran is de Shi’a Islam en 93% van de bevolking valt hieronder. Sunni Islam wordt gerespecteerd en wordt voornamelijk aangehangen door de Turkmenen, Koerden en Baluchi. Alle andere afleidingen of afwijkende vormen van Islam worden streng onder handen genomen. Volgens de grondwet zijn de rechten van Joden, Zoroastrianen en Christenen gegarandeerd, maar worden wel nauwgezet gevolgd. Bekering tot het christelijke geloof is verboden. Op de lijst van christenvervolging staat Iran op de 9de plaats.
Religies  bevolking ...

 

Pagina's