Monthly archive

Fundamentalisme

NERGENS ter wereld worden momenteel de rechten van vrouwen zo zwaar geschonden als in Iran. Onder het fundamentalistische regiem van de mullah's is Iran het enige land ter wereld waar de leiders er ook officieel en openlijk toe oproepen.

Wie de Iraanse kranten leest - die allemaal onder zware censuur staan van het ministerie van Informatie en andere veiligheidsorganen - ziet allerlei berichten over steniging, arrestatie en openbare bestraffing van vrouwen.

 

Verbod

Ahmadinejad verbiedt westerse muziek op Iraanse staatsmedia

(Novum/AP) - De Iraanse president Mahmud Ahmadinejad heeft maandag de Iraanse staatstelevisie en -radio verboden nog westerse muziek te laten horen. 

Volgens Ahmadinejad is het spelen van westerse popmuziek strijdig met het islamitische karakter van de Iraanse republiek. Westerse muziek mag ook niet meer te horen zijn in films, aldus het bevel van de Opperste Raad van de Revolutie, de ........ 

Religie

De staatsgodsdienst van Iran is de Shi’a Islam en 93% van de bevolking valt hieronder. Sunni Islam wordt gerespecteerd en wordt voornamelijk aangehangen door de Turkmenen, Koerden en Baluchi. Alle andere afleidingen of afwijkende vormen van Islam worden streng onder handen genomen. Volgens de grondwet zijn de rechten van Joden, Zoroastrianen en Christenen gegarandeerd, maar worden wel nauwgezet gevolgd. Bekering tot het christelijke geloof is verboden. Op de lijst van christenvervolging staat Iran op de 9de plaats.
Religies  bevolking ...

 

Vragen uit de Tweede Kamer

 

vrijdag 2 december 2005, Vragen aan Minister van Buitenlandse Zaken van de leden Van der Staaij (SGP), Herben (LPF), Van Bommel (SP) en Huizinga-Heringa (ChristenUnie) over de positie van christenen in Iran (ingezonden: 2 december 2005)

1. Kent u het bericht 'Iran: Convert stabbed to death'? 1)

2. Kunt u het feitenrelaas over de moord op de bekeerling Ghorban Tori bevestigen? Zijn er aanwijzingen over betrokkenheid van de Iraanse autoriteiten bij de moord? Wat was de reden voor de autoriteiten om huiszoeking te doen bij de andere christenen in Gonbad-e-Kavus?

Het Perzische Rijk; Een droom die uitkwam

Astyages (Ἀστυάγης), griekse vorm van akkadisch istumegu), zoon van Cyaxares, was van 584 tot 550 koning van Medië. Volgens het op sagen berustende verhaal van Herodotus (1, 107-130) zag hij in een droom dat een zoon van zijn dochter Mandane in zijn plaats over Azië zou regeren. Hij huwelijkte daarom deze dochter uit aan Cambyses, een onaanzienlijke vorst der Perzen. Uit hun huwelijk werd Cyrus geboren

 

Resultaat van 31 jaar dictatuur van de mullahs in Iran

Resultaat van 31 jaar dictatuur van de mullahs in Iran. Dagelijks worden er mensen mishandeld, vooral bij de studenten en de vrouwen komt het vaak voor. Dagelijks worden er mensen gedood. De mensen rechtenschendingen gaan maar door. Dit is het resultaat .

•  120.000 geëxecuteerde politieke gevangene 

•  500.000 politieke gevangene 

•  30.000 politieke gevangene, geëxecuteerd gedurende 2 maanden in de zomer van 1988 

•  174 vormen van martelingen in de politieke gevangenissen 

•  1000-den ophangingen