Monthly archive

STFA is een ANBI, wat is dat?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen.

PMOI-aanhanger in dodencel werd medische behandeling geweigerd

Gholamreza Khosravi Savadjani, die met ernstige rugklachten kampt, werd adequate beh andeling ge-weigerd, omdat hij ter dood veroordeeld is.

Savadjani, die ter dood ver-oordeeld werd wegens steun aan een tv-netwerk dat vanuit het buitenland opereert [INTV], krijgt geen behandeling door een specialist, alhoewel hij ernstige rugpijnen heeft.