15 november is de eerste verjaardag van de grote Iraanse protesten.

De internationale gemeenschap dient van het Iraanse regime rekenschap te eisen voor zijn misdaden


15 november is de eerste verjaardag van de grote Iraanse protesten.

De opstand van november staat nu aan de vooravond van zijn eerste verjaardag en het Iraanse volk verwacht nog steeds een internationale actie die het regime of de Revolutionaire Garde verantwoordelijk zou kunnen stellen voor het openen van het vuur op demonstranten en het doden van ten minste 1.500 mensen. In slechts enkele dagen tijd hebben de repressieve autoriteiten zoveel slachtoffers gemaakt, maar de uiteindelijke gevolgen van het hardhandig optreden van het regime zijn misschien nog wel groter, aangezien er na die moorden duizenden arrestaties zijn verricht, die hebben geleid tot meerdere doodvonnissen en talloze gevallen van levensbedreigende martelingen.

De internationale gemeenschap moet in actie komen en het regime ter verantwoording roepen voor zijn misdaden, om te voorkomen dat het regime de mensenrechten nog verder schendt.

Op de verjaardag van de opstand van november 2019 herdenken wij de martelaren, wier offer de Iraanse natie heeft geïnspireerd en nieuw leven heeft ingeblazen.

We hebben tijdens de opstand van november 2019 gezien dat de protesten plotseling op wel 900 plaatsen in het land uitbraken.

De opstand van november gebeurde bijna een jaar na de protesten in heel Iran in 2018.