1979 Revolutie: Iraanse vrouwen zetten een stap vooruit

9 februari 2020

De verjaardag van de revolutie in 1979, die het monarchistische regime van de Shah omver heeft geworpen, herinnert ons aan de belangrijke rol en invloed van Iraanse vrouwen in een periode die als een sprong voorwaarts wordt beschouwd in de geschiedenis van de strijd van Iraanse vrouwen.

De wijdverbreide deelname van Iraanse vrouwen aan recente opstanden doet denken aan hun rol tijdens de revolutie van 1979 tegen de monarchistische dictatuur in Iran. De huidige opstand en de leidende rol van vrouwen daarin, is een voortzetting van hun deelname aan de revolutie van 1979 en in feite van wat daaraan voorafging.

Iraanse en westerse historici die de sociale en politieke ontwikkelingen in Iran in de afgelopen 150 jaar hebben bestudeerd, bevestigen dat de patriarchale historici de heroïsche heldendom van de Iraanse vrouwen vaak over het hoofd hebben gezien en heel weinig hebben geregistreerd en gedocumenteerd.

Het weinige dat er is geregistreerd, is wat dictators of vrouwenhaters niet hebben kunnen wissen of verdraaien. Maar zelfs dit spreekt boekdelen over de baanbrekende rol die vrouwen in de Iraanse politiek, kunst en wetenschap hebben gespeeld sinds de constitutionele revolutie in 1906 en dat ondanks de vele misstanden, beperkingen en obstakels waarmee ze te maken hadden.

Het belangrijkste bewijs voor de invloed van vrouwen als de stuwende kracht achter elke sociale verandering in Iran of elders is hun bereidheid om zich op het strijdtoneel te begeven en om een hoge prijs, zelfs met hun leven, te betalen.