2.500 Arrestaties in de eerste week van de opstand

Details

Vrijdag, 05 januari 2018 -

 

Email  We roepen de Veiligheidsraad en andere relevante UNO-organisaties en alle verdedigers van mensenrechten op om effectieve maatregelen te nemen met het oog op een spoedige vrijlating van de gedetineerden. Een regime dat alle waarden en normen waarop de UNO zich baseert, met de voeten treedt, moet uit de internationale gemeenschap verbannen worden.

 

90% van de gedetineerden zijn jongeren onder de 25 jaar

Het klerikale regime, niet in staat om de opstand van de bevolking overal in het land te beteugelen, heeft het aantal blinde arrestaties opgeschroefd. Volgens een eerder bericht bedroeg het aantal arrestaties in de eerste week van de opstand in meer dan 120 steden 2.500. Volgens de autoriteiten en organen van het regime hebben volgende arrestaties in 15 steden plaatsgevonden:

1- Ali Asghar Naser Bakht, veiligheidsfunctionaris bij het provinciebestuur van Teheran, meldde de arrestatie van 450 personen op 30 en 31 december en 1 januari. Daar bovenop werden veel demonstranten opgepakt op 3 en 4 januari. De gedetineerden warden overgebracht naar de Evin- gevangenis, waar hun families elke dag vóór de gevangenis bij elkaar komen om de vrijlating van hun kinderen te eisen.

2- Ali Aghazadeh, gouverneur van de provincie Markazi, kondigde dreigend aan dat tegen elke niet geautoriseerde bijeenkomst streng en met geweld zal opgetreden worden en verklaarde dat bij de demonstraties van zaterdagavond 30 december meer dan 100 personen gearresteerd werden in Arak.

3. De openbare aanklager in Kashan intimideerde op 31 december door te zeggen dat volgens de wet alle demonstranten die tegen het regime protesteren beschouwd zullen worden als “verdorven op aarde”, en daarvoor juridisch vervolgd zullen worden (doodstraf). Hij voegde eraan toe dat in Kashan bij illegale bijeenkomsten 50 tot 60 personen gearresteerd werden.

4- Al-Ta’ali, de gouverneur van Hamedan, meldde de arrestatie van 150 personen en het Fars-nieuwsagentschap van het IRGC die van drie personen in deze stad..

5- Volgens Ali Asghar Tahmasbi, politiek functionaris en veiligheidsassistent van het provinciebestuur van Golestan, werden 150 personen gearresteerd in Gorgan.

6- Volgens de officiële Eghtesad-krant werden in Isfahan op 1 en 2 januari 100 personen gearresteerd.

7. Minstens 116 personen werden gearresteerd in Izeh, aldus de veiligheidsorganen van het regime.

8. Gholam Ali Hamzeh, hoofd van het IRGC in Kerman, meldt de arrestatie van 80 personen.

9. Naser Atabati, openbare aanklager in het district Ardebil, deelde mede dat in zijn district 40 personen werden gearresteerd.

10. Minstens 90 demonstranten werden opgepakt in Tabriz.

11. Taherkhani, parlementslid  uit Takestan (provincie Qazvin), meldde 50 arrestaties in die stad.

12. De vice-gouvereur van de West-Aserbeidjanische provincie mssktr bekend dat er in Orumia 10 personen gearresteerd werden.

13. Volgens de politiecommandant Robat Karim werden 11 demonstranten gearresteerd.

14. Volgens het bureau van de openbare aanklager en de Revolutionaire Rechtbank van Pardis warden er 25 demonstranten gearresteerd.

15. Haji Reza Shakrami, de openbare aanklager in Karaj, meldde de arrestatie van 26 demonstranten in die stad.

Volgens functionarissen van het klerikale regime is 90 procent van de gedetineerden jonger dan 25 jaar. Jafari Dolatabadi, de openbare aanklager in Teheran, bezocht de Evin-gevangenis op 3 januari en "aanschouwde de toestand van gedetineerden door een onderzoek van gezicht tot gezicht." Volgens berichten van binnenuit het regime zelf, werden alle gearresteerden onder druk gezet om op televisie schuld te bekennen.