Aanhoudende martelingen, onmenselijke druk op politieke gevangenen in IRAN

 01 december 2017

STFA  roept alle internationale autoriteiten en mensenrechtenorganisaties effectieve stappen te ondernemen om de jammerlijke situatie van politieke gevangenen in Iran te verhelpen.

 Autoriteiten in de Gohardasht-gevangenis van Karaj (ten westen van de Iraanse hoofdstad Teheran) weigeren te reageren op de verzoeken van gevangenen in hal 10, afdeling 4 van deze gevangenis. Deze gevangenen waren op 30 juli naar deze sectie overgebracht bij een gemene en plotselinge raid en zitten nog steeds zonder telefoonverbinding en medische zorg vast. De toestand van Mohammad Banazadeh, 71, die het aan zijn hart en aan zijn darmen heeft, en die van Majeed Assadi, die een chronische maagkwaal heeft, is naar verluidt dramatisch.

De autoriteiten zelf verhinderen bovendien elke medische behandeling van Arash Sadeghi, een derde gevangene op deze afdeling; hij lijdt aan meerdere kwalen als gevolg van zijn ruim 70 dagen lange hongerstaking.

De 42-jarige politieke gevangene Mohammad Nazari, overgebracht naar de Centrale Urmia- gevangenis (Noordwest-Iran), werd na een hongerstaking van 99 dagen hard afgeranseld door gevangenbewaarders en direct in eenzame opsluiting vastgezet. Nazari, die 24 jaar achter de tralies heeft gezeten, lijdt aan allerlei kwalen, waaronder een nierkwaal, en zou geopereerd moeten worde. Maar de autoriteiten  hebben zijn overbrenging naar een ziekenhuis verhinderd.

Rameen Hossein Panahi, een Koerdische politieke gevangene, blijft vastzitten in “veilige huizen” van de inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde (IRGC) in Sanandaj (West-Iran). Zijn toestand is op het moment erg slecht, Hij heeft bij zijn arrestatie door de IRGC op 23 juli drie verwondingen door geweerschoten opgelopen en de autoriteiten weigeren ook hier hem met het oog op medische verzorging naar de Sanandaj-gevangenis over te brengen. Voor zijn samenwerking met Koerdische groepen werd hij op grond van beschuldigingen van “oorlog tegen God door handelingen tegen de nationale veiligheid” veroordeeld. De autoriteiten beletten ook zijn familie een advocaat in de arm te nemen.

De 64-jarige politieke gevangene Arzhang Davoudi, verbannen naar de Zabol-gevangenis (Zuidoost-Iran) sinds september vorig jaar en aldaar in eenzame opsluiting vastzittend, lijdt aan diabetes en heeft bij vlagen ernstige gezichtsproblemen. Ondanks het feit dat hij de 14 jaar van zijn vonnis uitgezeten heeft, werd Davoudi op grond van 16 verschillende aanklachten naar verschillende gevangenissen overgebracht. In deze locaties ontbreekt het zelfs aan minimale medische faciliteiten en rustruimtes.

In de Centrale Zahedan-gevangenis heeft het regime na een weigering van de politieke gevangenen om mee te werken aan de viering van de verjaardag van het regime de telefoonverbinding tussen gevangenen in de afdelingen 3 en 4 onderbroken; de meeste van hen zijn Soennitische gevangenen. In diezelfde gevangenis weigerden de folteraars de medische behandeling van Mohammad Azizi, een 21-jarige politieke gevangene wiens arm verwond was geraakt bij zijn arrestatie door de garde. De toestand van deze gevangene, beschuldigd en veroordeeld wegens "activiteiten tegen de nationale veiligheid", is nu kritiek, en wel door een  infectie van de wond.

De politieke gevangene Sohail Arabi werd vorige week eveneens naar afdeling 1 van de Evin-gevangenis overgebracht, waar hij in quarantaine gehouden wordt en waar communicatiefaciliteiten en bezoeken ontbreken, en dat nadat hij een lange hongerstaking in de gevangenis gehouden had.

Afdeling 7 van de Ardebil-gevangenis, waar de politieke gevangenen zitten, is een kooi voor de gevangenen geworden, waarbij ze niet in open lucht mogen recreëren. In diezelfde gevangenis werd, in een brute actie, een gewone crimineel in de quarantainesectie buiten in de kou van 13 november aan een buis vastgeketend. Dit is gewoon routine in de Ardebil-gevangenis en heeft tot dusver reeds een aantal gevangenen het leven gekost.