Aanvallen met bijtend zuur op vrouwen markeren politieke verdeeldheid

Media-aandacht voor protesten tegen het gooien van zuur en ander geweld tegen vrouwen in Isfahan en Teheran stuitte op weerstand van de overheid, zelfs terwijl president Hassan Rohani opriep tot snelle actie tegen degenen die met zuur gegooid hebben. 

De website van de Kaleme oppositie bericht dat fotojournalist Arya Jafari, die aan het hoofd staat van de foto-afeling van ISNA in Isfahan en die verschillende foto’s heeft gepubliceerd van de protesten van mensen, werd thuis gearresteerd waarbij zijn persoonlijke bezittingen werden doorzocht en in beslag genomen.

Zonder enige verklaring verwijderde het Mehr Nieuwsagentschap een pagina met foto’s van de demonstratie tegen het gooien van zuur in Isfahan.

Het Fars Nieuwsagentschap, dat banden heeft met de Revolutionaire Garde verwees naar de berichten van sommige mediakanalen als “komen overeen met buitenlandse media.” 

Vrouwelijk lid van het parlement Shahla Mir Galobayat noemde het gooien met zuur in Isfahan “het nieuwe scenario van het westen” en  wees erop dat de aanklachten net komen op het tijdstip dat er een wetsvoorstel over de dwang om de hoofddoek te dragen bij het parlement ligt. 

Een gemeenteraadslid in Teheran deed een beroep op de rechterlijke macht om berichten in de media te onderzoeken die het gooien van zuur linken aan “instanties die streng de moraal handhaven” en stelde die berichten gelijk aan  "het oproer van 2009."

Irans procureur-generaal zei dat elke poging om het gooien van zuur te verbinden aan de dwang om het hoofd te bedekken “het werk is van antirevolutionairen”. 

Intussen heeft president Rohani drie ministeries aangewezen om het gooien met zuur op vrouwen te onderzoeken en daarmee vaart te zetten achter maatregelen om de daders voor het gerecht te brengen en de veiligheid in Isfahan te herstellen, een eis die de tijdelijke imam van Teheran herhaalde in de vrijdagse dienst.