Augustus verslag van Iraanse protesten

August report - protests in Iran

Overzicht van Protesten in Iran in Augustus 2021: 3.568 protesten
Volgens de verzamelde rapporten van bronnen gelieerd aan het Iraanse verzet, waren er in augustus tenminste 3.568 geregistreerde protestacties.
De meeste protestacties kwamen voor in de olie industrie: 3.389 verspreid over 36 steden in 15 provincies. In andere sectoren kwamen 179 protestacties voor, verspreid over 70 steden.
Onder gevangenen vonden in 4 steden 5 hongerstakingen plaats.


De voortdurende stakingen van arbeiders in de olie industrie
Contractwerkers van meer dan 80 raffinaderijen, de petrochemische industrie, energiecentrales en aan de olie industrie gerelateerde bedrijven zijn op 20 juni in staking gegaan. De demonstranten hebben hun protesten “campagne 1400” genoemd, refererend aan het Iraanse kalenderjaar. De arbeiders eisen hogere lonen, uitbetaling van achterstallige lonen en 10 dagen vrij voor elke 20 dagen werk.


Andere arbeiders
Gemeentewerkers en arbeiders in (o.a.) de petrochemie, de staalsector en de rietsuiker industrie hielden in augustus 66 protestbijeenkomsten in 24 steden. Hun economische grieven behelzen achterstallige loonbetalingen en lagere lonen.


Artsen en verpleegkundigen
Artsen hielden in augustus 8 protestacties in 8 steden: Teheran, Kerman in zuidoost Iran, Shiraz en Yasuj in zuidwest Iran, Kermanshah, Khorramabad en Hamedan in west Iran. Verpleegkundigen hielden 1 protestbijeenkomst in Teheran.


Studenten
Studenten hielden 6 protestacties in 3 steden.


Gepensioneerden
Gepensioneerden kwamen in 5 protestbijeenkomsten bijeen in 3 steden. Zij eisen hogere pensioenen omdat die tegenwoordig onder de armoedegrens liggen.


Landbouwers en veetelers
Landbouwers hielden 5 protestacties in 3 steden als protest tegen watergebrek door blokkering van hun bronnen en het omleiden van hun watervoorziening en tegen andere economische problemen in hun sector. Veetelers hielden 1 protestactie in augustus en kippenhouders hielden 1 protestbijeenkomst in Rasht in noord Iran.

Leerkrachten
Leerkrachten protesteerden 5 keer in 2 steden, vanwege economische grieven en hun werkstatus.


Vrachtwagenchauffeurs
Vrachtwagenchauffeurs hielden in augustus 4 protestbijeenkomsten in 3 steden. Zij gaven uiting aan hun economische ellende, veroorzaakt door de hoge prijzen van auto onderdelen, de lage vrachtprijzen en de hoge brandstofprijzen, naast andere grieven.


Bedrogen Schuldeisers
Iraanse schuldeisers hielden 4 protestacties en uitten hun economische ellende in Teheran en in Rasht in noord Iran.


Andere Sectoren
In andere sectoren werden 68 protestbijeenkomsten gehouden in 44 steden. Hier zijn bij inbegrepen lokale protesten tegen het regelmatig uitvallen van elektriciteit in steden als Teheran, Eslamshahr vlakbij Teheran, Pars Abad in noordwest Iran, Malekshahi en Qasrshirin in west Iran, Amol en Babol in noord Iran.
Andere protesten vonden plaats in Jooneghan waar inwoners de straat op gingen om te protesteren tegen de arrestatie van de burgerrechten activist Habib Fadaie, die werd gearresteerd nadat bewapende veiligheidsagenten zijn huis hadden bestormd en zijn zoon hadden verwond.
Er waren in augustus ook protestbijeenkomsten in meerdere steden vanwege watergebrek.
In Naqadeh in noordwest Iran, hebben inwoners protestmarsen gehouden naar aanleiding van de dood van een man, nadat militairen onlangs het vuur hadden geopend tijdens een protestbijeenkomst. Om de menigte te verspreiden schoten de militairen met scherp en rubber kogels en gebruikten traangas. Er werd melding gemaakt van meer dan 40 gewonden en van meer dan 50 mensen die zijn gedagvaard en ondervraagd.