Autoriteiten bevestigen aan familie de terechtstelling van Jamal Mosavi

Pas na een paar dagen werd de familie van Seyed Jamal Mosavi erover geïnformeerd dat hun zoon op 23 augustus terechtgesteld was in de Rajai-Shahr-gevangenis in Karaj, en daarna op een onbekende locatie begraven. Mosavi was op 16 augustus overgebracht naar een onbekende locatie, en de laatste keer door iemand gezien op 22 augustus. Op 27 augustus deed de bezorgde familie verwoede pogingen om meer te weten te komen over het lot van Seyed Jamal Mosavi, waarop de autoriteiten van de Rajai-Shahr-gevangenis in Karaj hen mededeelden dat hij op 23 augustus terechtgesteld was en dat zijn lijk ter begrafenis aan de veiligheidsdiensten was overgedragen.

Seyed Jamal Seyed Mosavi werd vanuit zijn gevangenisafdeling overgeplaatst onder het voorwendsel dat hij op 16 augustus naar een ziekenhuis gebracht zou worden, dit niet op diens eigen verzoek en ook zonder directe medische aanleiding, naar later bleek.

De familie van Seyed Mosavi bezocht hem op een maandag kort in de Rajai-Shahr-gevangenis in Karaj, omdat hen gezegd was dat zijn toestand kritiek was, waarop het hoofd van de gevangenis beweerde dat de gevangene naar het ziekenhuis was overgebracht wegens ademhalingsproblemen en astma.

De gevangene werd een week later, op dinsdag 22 augustus, naar zijn oorspronkelijke afdeling teruggebracht met verminkte en bloedende handen en voeten ten gevolge van eenzame opsluiting, geboeid en met gewichten en kettingen aan zijn ledematen.

Meegedeeld werd dat de gevangene buiten de gevangenis gebracht was, terwijl hij die periode van een week in die gevangenis in eenzame opsluiting gehouden werd met het oog op zijn terechtstelling en dat hij dus de hele tijd in diezelfde gevangenis gewoon op zijn terechtstelling wachtte.

Slechts een paar uur later werd hij vanuit zijn afdeling naar een onbekende locatie gebracht onder het voorwendsel van een bezoek aan het hoofd van de gevangenis.

En er is verder geen informatie over zijn lot sinds die 22e augustus, de dag dat de gevangene voor het laatst gezien werd.

Zijn familie vertelde dat de gevangenisautoriteiten hen uiteindelijk informeerden dat hij in de Rajai-Shahr-gevangenis op 23 augustus in Karaj terechtgesteld was en dat zijn lichaam ter begrafenis overgedragen was aan de veiligheidsdiensten.

De locatie van zijn teraardebestelling is nog steeds niet meegedeeld aan de familie, alleen dat hij bij “Behesht Sakineh” in Karaj begraven was.

Ter nadere informatie: Seyed Mosavi werd gearresteerd in 2008 en ter dood veroordeeld op beschuldiging van “Moharebeh” door zijn contacten met salafistische groepen in 2009.

Het bewijs voor Moharebeh tegen hem was gebaseerd op zijn vriendschap met een zekere Shoursh Mehdi Khani, die gearresteerd en berecht was wegens gewapende acties.

Volgens een verklaring van Seyed Jamal Mosavi was “er geen bewijs voor enige betrokkenheid bij de activiteiten van Mehdi Khani, in welk stadium dan ook. Er is zelfs geen bekentenis.”

HRANA had met betrekking tot Shoursh Mehdi Khani bericht dat de gevangene ter dood veroordeeld was op beschuldiging van Moharebeh door Kamer 1 van de Revolutionaire Rechtbank van Sanandaj, voorgezeten door rechter Baba’i, en dat zijn vonnis bevestigd was door de Vierde Rechtbank van Beroep van de provincie Koerdistan.

De terechtstelling was voor 5 maart gepland, maar werd om onbekende redenen uitgesteld, tot zijn uiteindelijke terechtstelling in de Sanandaj-gevangenis op donderdag 30 juli 2009.

Seyed Jamal Seyed Mosavi werd op 13 juli 2016 van de Sanandaj-gevangenis overgebracht naar de Rajai-Shahr-gevangenis in Karaj.