Bachelet dringt er bij Iran op aan zich te richten op het aanpakken van de watercrisis in plaats van de protesten

Bachelet urges Iran to focus on addressing water crisis

Genève (23 juli 2021) – De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, riep vrijdag de Iraanse autoriteiten op om zich te concentreren op het nemen van de hard nodige actie om het aanhoudende gebrek aan water in de provincie Khuzestan het hoofd te bieden, in plaats van buitensporig geweld in te zetten en wijdverspreid tot arrestaties over te gaan om de protesten n.a.v. de situatie neer te drukken.
“De impact van de vernietigende watercrisis op leven, gezondheid en voorspoed van de bevolking van Khuzestan zou de aandacht moeten krijgen van de regering, niet de protesten die worden gevoerd door mensen die tot wanhoop zijn gedreven door jaren van verwaarlozing”, zei Bachelet. “Ik ben uitermate bezorgd over de doden en gewonden die afgelopen week zijn gevallen, net als over de wijdverbreide arrestaties en gevangenzettingen.”
De provincie Khuzestan – waar een groot deel van de 5 miljoen inwoners tot Irans Arabische minderheid behoren – was lange tijd de voornaamste en betrouwbaarste bron van water van het land. Vermeend jarenlang mismanagement, waaronder de omleiding van water naar andere delen van het land, samen met droogtes die het hele land treffen, hebben aan de provincie echter haar kostbare, levensreddende grondstof onttrokken op een manier die niet duurzaam is gebleken. In de afgelopen maanden zijn de Karkheh- en Zohreh-rivierbeddingen in westelijk Khuzestan opgedroogd, net als het drassige land van Hoor-al-Azim (of de Hawizeh-moerassen).
Dit heeft ertoe geleid dat op 15 juli protesten over de watertekorten en het mismanagement zijn uitgebroken in verschillende steden in de provincie, waarbij demonstranten, onder wie kinderen, schreeuwden: “Ik heb dorst, Water is mijn recht”, samen met andere uitingen die duidelijk met de huidige crisis te maken hebben.
...”Water is inderdaad een recht”, zei de Hoge Commissaris van de Mensenrechten. “Maar in plaats van aandacht te besteden aan de terechte oproepen van burgers om aan dit recht gehoor te geven, hebben de autoriteiten zich grotendeels geconcentreerd op het onderdrukken van degenen die die oproepen deden. De situatie is catastrofaal en heeft zich in de afgelopen jaren opgebouwd. De autoriteiten moeten dat erkennen en daarnaar handelen. Schieten op mensen en het arresteren van hen zal simpelweg de woede en wanhoop vergroten.”
“Als je hoort dat gewonde demonstranten ziekenhuizen mijden uit angst opgepakt te worden, geeft dat aan hoe slecht de situatie is”, zei Bachelet.