Baluchse politieke gevangenen schrijven een brief over systematische folteringen in de gevangenis

Een groep politieke gevangenen en gevangenen die uit veiligheidsoverwegingen vastgehouden worden in de Zahedan-gevangenis, die hun identiteit geheim wilden houden, schreven een open brief over de folteringen die zij van hun ondervragers te verduren kregen.

Hier een deel van deze brief:
"Er zijn talrijke cijfers en documenten over de fysieke en psychologische folteringen in de detentiecentra en gevangenissen in dit land, maar deze worden helaas door de Iraanse autoriteiten, inclusief het hoofd van de rechtspraak, ontkrnf. Deze geeft zelfs opdracht tot deze misdaden ... Dus in antwoord op Larijani, die getuigenissen m.b.t. de inzet van folteringen eiste, hebben we hier een aantal punten opgenomen.
1. Murad Mohammad Deh Baluch, 45. Hij werd gearresteerd door een grenspatrouille in 2017, en zwaar gefolterd. Hij noemde onder martelingen de naam van Abdul Majid Paidar, beter bekend als Majed, 27 jaar oud. Majid, die van moord beschuldigd werd en die in de Chabahar-gevangenis vastzat, werd overgebracht naar het detentiecentrum van de grenstroepen. De hem aangedane folteringen waren:
1- Ze werden helemaal ontkleed en heet water werd over hen uitgegoten.
2- Ze staken naalden in hun geslachtsorganen.
3. Ze werden ondersteboven aan hun voeten opgehangen.
4. Hun nagels werden uitgetrokken.
5. Ze werden ongeveer veertig dagen lang in absolute duisternis opgesloten. Als gevolg daarvan verloor Murad Mohammed ongeveer 70 procent van zijn gezichtsvermogen.
6. Ze werden aan handen en voeten opgehangen.

7. Ze mochten twee maanden lang geen bad nemen.

8. Ze mochten slechts één keer per etmaal de rustruimte opzoeken.
9. Hun voedselrantsoenen vulden slechts een handpalm.

10. Drie maanden lang kregen ze hun eten uit dezelfde niet afgewassen schaal, waarbij ze toch gedwongen werden alles op te eten.
11. Onder het eten werden ze met kabels geslagen.

De tweede gevangenengroep wenst zijn identiteit geheim te houden. Ze zijn eveneens gefolterd en zitten momenteel in detentie in het Zahedan-detentiecentrum  van het Ministerie voor Inlichtingen. De conditie van deze gevangenen was zo slecht dat ze (de agenten) hun wonden aan andere gevangenen lieten zien om deze op die manier tot bekentenissen te bewegen.
Hier hun namen:
Nadim, Ehsan, Mohsen, drie broers, en Mohammad, hun neef, werden gearresteerd op beschuldiging een soldaat en een Basij-agent gedood te hebben en omdat ze in contact zouden hebben gestaan met een dissidentengroep. Ze hebben hun nagels uitgetrokken en de handen en voeten van Ahmad (en misschien van  Mohammad) werden vier maanden lang vastgebonden.

De derde groep die momenteel in detentie zit in het Zahedan-detentiecentrum  van het Ministerie voor Inlichtingen:
1 - Mohammad Saleh Shahdad Zehi
2 - Mahmoud Shahli Bar
3 - Idris Ronkni
4 - Abdul Aziz Rokni
5 - Hashem Zardkuhi
Deze gevangenen zitten al 5 maanden vast in het Ministerie voor Inlichtingen op beschuldiging een officier van het Revolutionaire Garde-Corps, nl. Saiadi, gedood te hebben. Ze ondergingen de ergst denkbare folteringen en werden gedwongen te zeggen dat Molana Fazl al-Rahman Kohi (een Soennitische geestelijke) hun een  fatwa gegeven had tot het doden.
We roepen de autoriteiten, waaronder de Speciale UNO-Rapporteur voor de Mensenrechten in Iran, op serieuze stappen te ondernemen om de nieuwste tactieken met behulp van folteringen tegen de Soennitische gemeenschap in Iran te verijdelen. 
Er dient bij opgemerkt te worden dat na protesten tegen de inzet van folteringen in de gevangenis, waaronder die van Murad Mohammad Del Baluch en Abdul Majid Paidar, autoriteiten van de grenstroepen samen met de gevangenisinspecteur naar de gevangenis kwamen en deze gevangenen onder druk zetten om voor de camera te verklaren dat ze niet gefolterd waren. Volgens de berichten plaatsten agenten hen na de filmopnames over naar de Abdul Majid-gevangenis, in quarantaine. (STFA – 4 dec. 2017)