Bij het naderen van zijn executie hebben de Gevangenisautoriteiten Ramin Hossein Panahi verder beperkt in zijn bewegingen

2 september 2018


Ramin Hossein Panahi, politiek gevangene in een dodencel in de Rajaei Shaht (Gohardasht) Gevangenis, wacht af, handen en voeten geketend en in eenzame opsluiting.

Hossein Panahi stikte zijn lippen aaneen en ging op 27 augustus in hongerstaking in protest tegen zijn doodsvonnis en de beperking van zijn grondrechten door de autoriteiten. Een bron die van zijn situatie op de hoogte is zei: "Rajaei Shahr personeel verwijderde hardhandig de stiksels uit zijn lippen en bracht hem in handboeien en ketens over naar Afdeling 5, de bekende bestemming van gevangenen wiens executie op handen is."


Het is onwaarschijnlijk dat Hossain Panahi in zijn huidige situatie de noodzakelijke medische aandacht krijgt voor zijn ernstige nierproblemen en ander letsel.

 

Hosseini Panahi's advocaten gaven eerder al een verklaring uit waarin zij de hongerstaking van hun client bekendmaakten en de achterliggende motieven, en waarin zij rechterlijke autoriteiten verzochten om de toegang van hun client tot de wettelijke beroepsmogelijkheden mogelijk te maken alsook een verzoek tot clementie. 


Ramin Hossein Panahi werd ter dood veroordeeld door Branch Een van het Revolutionaire Hof in Sanandaj (Iraans Koerdistan) op beschuldiging van "Handelend tegen de nationale veiligheid" op 16 januari 2018. Het vonnis werd bevestigd door het Hooggerechtshof voordat het werd doorgestuurd naar de Afdeling ter Uitvoering van Vonnissen.


Hossein Panahi's advocaat Hossein Ahmadiniaz meldde in juni dat zijn verzoek om een nieuw proces was afgewezen.


Hossein Panahi werd, aanvankelijk vastgehouden in de Sanandaj Gevangenis (450km ten westen van Teheran), op 13 augustus 2018 overgebracht naar een onbekende plek, voordat hij om onbekende redenen werd overgebracht naar de Rajaei Shahr Gevangenis (45km ten westen van Teheran).