BLIJVEND OP DE BRES VOOR HET IRAANSE VOLK – DRIE VROUWEN IN GEVANGENSCHAP

Drie vrouwelijke demonstranten uit de vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis – Saba Kord Afshar, Yasemin Ariani en Azar Heydari – hebben een open brief gestuurd waarin ze protesteren tegen de hoge prijzen en de slechte leefomstandigheden van het Iraanse volk en waarbij ze plechtig beloven hun landgenoten trouw te blijven. De volledige tekst luidt als volgt:


“Iran is een rijk land, rijk aan mijnen en oliebronnen, maar met een arme bevolking”. We denken veel aan deze uitspraak. De meeste Iraniërs leven onder de armoedegrens met zulke lage inkomsten dat ze net kunnen overleven maar geen plezier in het leven hebben. Al jaren wordt ons verteld God te danken voor elke kruimel brood. Dat zeggen diegenen die bergen geld hebben weten te verwerven. God moet al wel duizendmaal bedankt zijn, maar wat te doen wanneer onze rechten van ons afgenomen zijn?

Op 1-8-2018 verkondigden de staatsmedia publiekelijk dat mensen op vreedzame wijze konden protesteren tegen de hoge prijzen. Op 2-8-2018 protesteerden we vreedzaam en werden we gearresteerd. We ondervonden die dag dat er niets was veranderd. Het is weer hetzelfde als de moorden, de arrestaties en de repressie van de jaren ’80, ’90 en in 2009. Het verschil met nu is dat ze vriendelijk lachen tegen de mensen; ze liegen en houden de mensen hongerig (zowel fysiek als intellectueel), en het bewijs daarvoor is te vinden in de vreselijke gebeurtenissen die al een jaar lang plaats vinden:

watergebrek in Khorramshar, minderheden in de gevangenis, inflatie, executies van politieke gevangenen, de privatisering van Haft Tappeh (Suikerfabriek) en het arresteren van arbeiders, scholen die in brand gestoken worden, het seksueel misbruiken van studenten/studentes, leraren die demonstreren voor het behoud van rechten, de executies van de zogenaamde “kings of embezzlement” (“de meester-bedriegers”), het busongeluk op de School of Research and Sciences, en het arresteren van diegenen die demonstreerden tegen dit vreselijke ongeluk….

Er zijn sancties ingesteld tegen Iran omdat het de mensenrechten met voeten treedt en omdat het leeuwendeel van ’s lands kapitaal naar het leger gaat ten behoeve van binnen- en buitenlandse conflicten. Nu moet het Iraanse volk de prijs betalen voor het onverantwoordelijke gedrag van het regime en moet het zien te leven onder moeilijke omstandigheden.

Maar, misschien hebben ze niet in de gaten dat het Iraanse volk vandaag de dag steeds bewuster wordt en niet langer de mond wenst te houden over de tirannie waaronder het lijdt. Het Iraanse volk zal volhouden, schouder aan schouder. Iedereen, van welke bevolkingsgroep of sociale klasse dan ook, zal zich verzetten tegen onderdrukking en tekorten.

Wij, Saba Kord Afshar, Yasemin Ariani en Azar Heydari, drie van de gearresteerden op 2-8-2018, zullen blijven opkomen voor het geliefde en bewuste volk van ons land en we zullen blijven protesteren tegen de huidige onrechtvaardigheid.


Saba Kord Afshar, Yasemin Ariani en Azar Heydari,

Vrouwenafdeling Evin-gevangenis januari 2019