Brief van Afshin Hossein aan Hossein Panahi Honore, zijn terechtgestelde broer, en sympathisanten

Na de terechtstelling van zijn broer Ramin heeft de politieke gevangene Afshin Hossein Panahi zijn dankbaarheid en solidariteit uitgesproken in de vorm van een brief, gericht aan een internationale gemeenschap die zich blijft inzetten voor de nagedachtenis en de zaak van zijn overleden broer. 

Op 8 september werd Ramin Hossein Panahi op een geheime locatie in de provincie Teheran opgehangen, aan de zijde van Zanyar Moradi en Loghman Moradi, zonder voorafgaande kennisgeving aan hun respectieve families of advocaten, en in het kader van een juridisch proces waarbij mensenrechtenorganisaties al schreeuwden om gerechtigheid. 

De volledige tekst van de brief van Afshin Hossein Panahi volgt hieronder: 

Een gefluister weergalmt door het ijzeren labyrint

Het zingt, volharden! De dageraad is aangebroken! 

Aan de dierbare burgerrechtenactivisten en politieke partijen en groepen binnen en buiten Iran,

Ik ben dankbaar voor uw niet aflatende inspanningen en steun in het afgelopen jaar bij uw pogingen om de terechtstelling van mijn onschuldige, maar dappere broer te verhinderen.

Ik ben zwaar te moede en heb tranende ogen bij mijn verdriet om het verlies van Ramin, die in waardigheid is gestoren. Hij was er trots op te strijden voor de vrijheid van hen die *later zouden opstaan in [zijn] verdediging en eer, zij die op vreedzame wijze de basis van het despotisme hebben verstoord.

Door mijn beperkingen in de gevangenis ben ik geen vrij man. Ondanks mijn onschuld en mijn geloof in de gerechtigheid van de strijd voor vrijheid heb ik te lijden onder de pijn die alle Iraanse civiele en politieke activisten met elkaar gemeen hebben, en mijn eisen zijn één geworden met die van hen. Ik eis dat mijn rechten worden gerealiseerd, en ik zal niet rusten of wankelen totdat ze zijn gerestaureerd. Ik ben oneindig dankbaar voor de kameraden die ernaar streven de stem van de Iraanse politieke gijzelaars te laten weerklinken.

Laat het bekend zijn dat de kracht van ons pact en de geest van onze strijd zullen zegevieren. 

Afshin Hossein Panahi,

Sanandaj Centrale Gevangenis

* Verwijzend naar de algemene staking in de Koerdische gebieden van Iran 

Afshin Hossein Panahi is een politieke activist die op 26 juni 2017 in zijn huis werd gearresteerd. Hij werd door rechter Saeedi van Afdeling 1 van de Sanandaj Revolutionaire Rechtbank veroordeeld tot acht en een half jaar gevangenisstraf op beschuldiging van "het verspreiden van propaganda tegen het regime" en "samenwerking met een Koerdische oppositiegroep door deelname aan een Nowruz-ceremonie". Dit vonnis werd in beroep bevestigd. Hij werd in 2011 ook gearresteerd omdat hij onderzoek deed naar de verdachte dood van een andere broer van hem, Ashraf Hossein Panahi. In die zaak werd hij veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens "propaganda tegen het regime".

( 14 sept. 2018)