Brits parlement veroordeelt golf van executies in Iran

STFA, 25 December 2016 - Op woensdag 21 december veroordeelde het Britse Huis van Afgevaardigden in tegenwoordigheid van een regeringslid het groeiend aantal executies en de grove schendingen van de mensenrechten door het mullah regime in Iran.

Tijdens deze vergadering benadrukte de afgevaardigde van de Britse regering de noodzakelijkheid om het Iraanse regime te monitoren en de sancties tegen Iran uit te breiden vanwege de schendingen van de mensenrechten.

Een prominent lid van het Britse Huis van Afgevaardigden, Lord David Alton zei in zijn speech: "het Iraanse regime overtreedt momenteel sectie 30 van de Internationale Declaratie van de Mensenrechten. Niettemin is het bemoedigend dat het Iraanse volk zich tegen die schendingen verzet.

Lord Alton weidde vervolgens uit over de diverse aspecten van de misdaden tegen en schendingen van de mensenrechten door het Iraanse regime, zoals deze werden te boek gesteld door verschillende regeringen en mensenrechtenorganisaties. Tenslotte maakte hij duidelijk dat de mensenrechtensituatie in Iran nog steeds verder verslechtert, ondanks het feit dat Rouhani het tegendeel belooft.

Tijdens deze vergadering memoreerde Lord Collins de speeches van Highbury waarin werd gesteld dat, volgens VN rapporten het Iraanse regime in het afgelopen jaar tenminste 966 mensen heeft geëxecuteerd.

De afgevaardigde van de Britse regering mevr. Baroness Gould zei tegen de afgevaardigden: "we blijven ons concentreren op de mensenrechten. Het is van vitaal belang dat we het Iraanse regime blijven monitoren vanwege de mensenrechtenschendingen. De leden van het Huis van Afgevaardigden stemmen daarmee in. Daarom blijven de sancties tegen Iran in werking. "

Ze voegde toe: "Ik steun de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN met betrekking tot de situatie rond de mensenrechten in Iran. Deze resolutie werd door meer stemmen gesteund dan het jaar daarvoor. Daarenboven gaf de Britse regering sterke steun aan de uitgebreide opdracht van de Speciale Rapporteur van de VN tijdens het laatste topoverleg van de Raad voor de Mensenrechten in maart. Ik ben blij dat deze missie opnieuw is bekrachtigd en ik verzoek het Iraanse regime nadrukkelijk om de Rapporteur toestemming te geven om Iran te bezoeken. We zijn in het bijzonder ongerust over het grote aantal executies dat in Iran wordt uitgevoerd, met name die van tieners. De mensenrechtensituatie in Iran is nog steeds kritiek. De Iraanse regering moet de mensenrechten gaan respecteren, want dat is een essentieel onderdeel van hun relatie met de rest van de wereld".

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden