CEO van “Telegram”: Wij Zullen Geen Gebruikersinformatie aan het Iraanse Regime Geven, Zelfs Niet als Wij Geblokkeerd en Gefilterd Worden

 Dinsdag, 25 juli 2017 01:03

 

CEO van “Telegram” (Chief Executive Officer is de algemeen directeur van het bedrijf), Pavel Durov, ontkende het nieuws dat “Telegram” gebruikersinformatie aan het Iraanse regime geeft en zei dat plaatselijke autoriteiten hun eisen niet bij deze snelle boodschappendienst in de cloud moeten opleggen, zelfs als dat –zoals in China- resulteert in het filteren en blokkeren van “Telegram”.
Hij zegt dat de locatie van de servers van deze boodschapper of de politiek inzake de privacy van gebruikers nooit zal veranderen. Hij reageerde daarmee op het nieuws over de overdracht van servers van “Telegram”s aan Iran en beklemtoonde: “Ondanks  beperking van de wetten of de bedreiging van plaatselijke autoriteiten is “Telegram” alleen maar verantwoordelijk voor de gebruikers en alleen gebruikers kunnen ons hun wensen opleggen.”

De plaatsvervangend minister van communicatie en informatietechnologie van het Iraanse regime vertelde op zaterdag 22 juli tegen verslaggevers, dat “Telegram” het verzoek van het regime om overplaatsing van hun servers naar dit land had ingewilligd.

Eerder had Mohammad Javad Azari Jahromi, CEO van Infrastructure Communications Ltd., in een gesprek op televisie ook de noodzaak aangekondigd van overplaatsing naar Iran van de server van externe sociale netwerken zoals “Telegram” omwille van veiligheid en om economische redenen.

In een snelle reactie hierop noemde Pave Durok deze zaak op zijn Twitter account “absoluut absurd”.

De Iraanse procureur –generaal, Mohammad Jafar Montazeri, verwees enkele dagen geleden  naar de opening van de “Social Netwerk Snelweg” in Iran en zei dat er op deze netwerken geen “controle” was.

Montazeri noemde “Telegram” en Instagram “Russisch en Zionistisch” en voegde er nog aan toe: “Daesh (ISIS) was een samenzwering van de Verenigde Staten, het Zionisme en Saoedi-Arabië”, maar het is hun niet gelukt, maar vandaag hebben ze geïnvesteerd in de ideeën van de jeugd, in cyberspace en social netwerken.”

Men neemt aan dat de snelle berichtenservice van  “Telegram” in Iran 25 miljoen gebruikers heeft.