Danielle Mitterrand: We offer our hearts to the spiritual mother of human rights

STFA, 26 November 2016 - Op uitnodiging van de France Liberté Forum heeft een delegatie namens onze vereniging het dertig jarig jubileum van het ontstaan van dit vriendeschappelijke Forum bijgewoond op donderdag 24 november jl. tevens werd het overlijden van mevrouw Danielle Mitterrand, de geestelijke moeder van de mensenrechten van Iran te Parijs, herdacht.

 

 

Het programma werd geopend met bijzondere woorden van de heer Gilbert Mitterrand, de zoon van wijlen mevrouw Mitterrand. Het programma werd voortgezet met een film over het leven van mevrouw Mitterrand. Het publiek was hier zeer door geraakt. De sprekers, experts en onderzoekers, die een bijdrage leverden aan het programma spraken allen over hun persoonlijke ervaringen met mevrouw Mitterrand.

 

De nalatenschap van deze grande dame, die waarheid en mensenrechten van de slachtoffers in Iran hoog in de vaandel had staan, voorbij politieke uitwisselingen of winstoogmerk, beslaat een gouden blad in de geschiedenis van Iran. Zij had haar handen gesloten in de handen van de moeders van politieke gevangenen in Iran, in de handen van families van de slachtoffers van het bloedbad van 1988 en omarmde rechtvaardigheid en vrijheid in Iran. Hiermee heeft ze voor eeuwig haar steun betuigt. Haar naam en haar nagedachtenis zullen altijd voortleven in de harten van ons allen.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden