De vertegenwoordigers van de Internationale Verenigingen “voor Vrouwenrechten” en “Voor Vrijheid” verzoeken onderzoek naar de massamoord van 1988 en de omvangrijke mensenrechtenschendingen tijdens de opstanden van 2018 en 2019.

1988 massacre in Iran
Zitting Mensenrechtenraad – Genève – De vertegenwoordigers van de Internationale Vereniging voor Vrouwenrechten en Internationale Vereniging voor Vrijheid hebben in een toespraak tot de Mensenrechtenraad gevraagd om een onderzoekcommissie op te richten om onderzoek te doen naar de massamoorden van 1988 en de omvangrijke schending van de rechten van Iraniërs tijdens de opstanden van 2018 en 2019.
 
Saiedeh Moustofian, vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging voor Vrouwenrechten: op 3 september 2020 hebben 7 speciale rapporteurs van de VN aangekondigd dat: “de massamoord op politieke gevangenen in 1988 misschien als misdaad tegen de menselijkheid wordt beschouwd. Iraanse autoriteiten hebben in dat jaar duizenden politieke gevangenen die lid waren van de oppositie laten verdwijnen en buitenrechtelijk geëxecuteerd. De families van slachtoffers, nabestaanden en mensenrechtenactivisten, die informatie eisen over het lot en de verblijfplaats van mensen en om gerechtigheid vragen, worden nog steeds bedreigd en voortdurend aangevallen”. 
"Er is sprake van systematische bescherming tegen de bestraffing van opdrachtgevers en uitvoerders van de buitenrechtelijke executies”, aldus VN-rapporteurs. Het passieve internationale optreden tegen deze massamoorden heeft de Iraanse autoriteiten brutaler gemaakt zodat zij niets bekend maken over het lot van de slachtoffers en doorgaan met afleiding en “ontkenning” van de zaak. 
Om een einde te maken aan de bescherming van de misdadigers in Iran roepen we de Mensenrechtenraad op om een onderzoekscommissie in te stellen naar de massamoorden van 1988.  We vragen Hoge Commissaris Michelle Bachelet om de vorming van een dergelijke commissie te steunen. 
Sahar Saneie, vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging voor Gelijkheid van Vrouwen: Rapporteurs van de Verenigde Naties hebben informatie gekregen dat in 1988 de Iraanse autoriteiten in 32 steden duizenden politieke gevangenen die lid waren van de oppositie hebben laten verdwijnen en buitenrechtelijk hebben geëxecuteerd en de stoffelijke overschotten soms in onbekende graven zonder naam gedumpt. Ze riepen op tot een onmiddellijk onderzoek naar de gevallen van buitenrechtelijke en willekeurige executies en de gedwongen verdwijning van politieke tegenstanders en de vervolging van de daders …
Er is nooit een einde gekomen aan de kwestie van de moorden van 1988. Uitblijven van een onafhankelijk onderzoek naar deze misdaad leidt tot bescherming van de misdadigers tegen gerechtelijke vervolging. 
Wij vragen de Mensenrechtenraad en haar rapporteurs om de Hoge Commissaris en de speciale mensenrechterrapporteur voor Iran te steunen en onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de massamoorden van 1988 en de omvangrijke mensenrechtenschendingen tijdens de protesten van 2018 en 2019.