Derwisj-moeder en haar drie zoons in slechte conditie in gevangenis

Over de conditie van de Derwisjen ShokoufehYadollahi en haar zoons Amir, Puria en Kasra Nouri werd gemeld dat deze slecht was. Deze vier personen werden gearresteerd bij botsingen tussen Derwisjen en veiligheidstroepen in de Golestan-Haftom-regio in Teheran. 

Ze werden na hun arrestatie hevig afgeranseld door de veiligheidstroepen en hun werd ook na meer dan twee maanden detentie medische behandeling ontzegd. 

Volgens bronnen uit de onmiddellijke omgeving van de Nouri-familie werd moeder Yadollahi oorspronkelijk samen met een aantal andere Derwisj-vrouwen vrijgelaten, maar toen de betreffende ondervrager besefte dat zij de moeder van Kasra Nouri (een Derwisj-activist en uitgever van de Majzubian-Nour-website) was, zetten ze haar wederom gevangen, tegen een borgsom van 100 miljoen toman (ca. € 220,-). 

“De gedetineerde Derwisj-vrouwen werden gedwongen een verklaring te ondertekenen waarin stond dat ze medisch behandeld waren”, vertelde een welingelichte bron. “Daarna kregen 10 van de vrouwen, waaronder Yadollahi, te horen dat ze naar het ziekenhuis zouden overgebracht worden, maar in plaats daarvan ging het naar de quarantaine-sfdeling vsn de Shahre-Rey-gevangenis, die niet ingericht, en bovendien onhygiënisch, was voor gewonde gevangenen”, voegde die bron eraan toe. Volgens deze zelfde berichten hebben zowel Kasra Nouri, 27, Puria Nouri, 25, als de 22-jarige Amir Nouri dringend medische behandeling nodig.

Ooggetuigen hebben gemeld dat één van de vingers van Amir bij zijn arrestatie afgesneden werd, dat Puria daarbij een schedel- en kaakbeenbreuk opliep en er bovendien een aantal gebroken tanden aan overhield, terwijl Kasra, die vóór dit alles gedetineerd was en reeds vijf jaar in de gevangenis zat, een groot aantal stokslagen te verduren had gekregen. Door de stokslagen was hij bewusteloos geworden en in coma geraakt. Hij zit op het moment vast n de Fashafuyeh-gevangenis. (26 apr. 2018)