Dringende oproep om slachtoffers van aardbeving in Iran te redden

13 november 2017

In diep medeleven met onze landgenoten die door een aardbeving getroffen werden in West-Iran, meer in het bijzonder in Qasr-e Shirin en Sar-e Pol-e Zahab, condoleren we vanuit ons diepste hart de rouwende families, die hun geliefden verloren hebben.

In deze moeilijke tijden, waarin alle Iraniërs bang zijn en zich zorgen maken over het lot van hen die onder het puin bedolven liggen, wordt het verdriet van het volk nog groter door de kwalijke rol van het klerikale regime bij dergelijke natuurrampen die erin bestaat zich onzichtbaar te maken en elke verantwoordelijkheid uit de weg te gaan in plaats van mensenlevens te redden.