Een blik op de groeiende zelfmoordtrend in Iran

De toenemende zelfmoordtrend in Iran onder verschillende sociale klassen, onder meer groepszelfdoding, uitgevoerd door mensen van alle leeftijden, heeft zich ontwikkeld tot een humanitaire ramp. De slachtoffers van de meeste zelfdodingen wonen in de achtergebleven provincies in het westen en zuiden, bijvoorbeeld Ilam, Kermanshah, Lorestan, Hamedan en Khuzistan. Vrouwen en jongeren en zelfs kinderen zijn het slachtoffer van dit wrede verschijnsel.

Volgens Khabar, de online website van de staat “nemen de aantallen zelfdodingen op verbijsterende wijze toe.”

 “Vanaf 2011 tot 2015 nam het aantal onder vrouwen toe met 66% en met 71 % onder mannen,” schreef Khabar online. 

“Jaar in jaar uit zijn er aan de media geen statistieken gegeven wat betreft zelfmoordaantallen, aangezien de betrokken organisaties weigeren die te publiceren”, voegt de website er aan toe. 

Onze rapporten wijzen erop dat de huidige zelfmoord aantallen de uitkomst zijn van extreme sociaal-economische problemen, die zware druk hebben uitgeoefend op Iraniërs.

Volgens een expert uit het Iraanse regime is het groeiend aantal zelfmoordpogingen in het openbaar onder tieners, jonge mensen en vrouwen het gevolg van het feit dat zij willen protesteren tegen de huidige situatie die de samenleving richting depressie drijft, wat wil zeggen dat het gaat om een vorm van openbaar protest.

Hij erkende ook de vele tegenstrijdigheden in de samenleving, die tot een sociale crisis hebben geleid

Afgelopen december benoemde de directeur van het Medisch Centrum voor Wetenschappelijk Brandwondenonderzoek de toename van zelfverbranding in Iran, toen hij zei, dat “het aantal mensen dat probeerde zelfverbranding uit te voeren gegroeid is.”

Intussen heeft Hadi Ayazi, de Sociale Onderminister van Gezondheid, aangevoerd dat het bij de groei in de consumptie van aluminium calciumfosfide gaat om een middel voor zelfdoding. 

“Het ministerie heeft er bij de rechterlijke macht op aangedrongen serieuzere maatregelen te nemen tegen de aanschaf van aluminium calciumfosfide.

Volgens Ayazi heeft het ministerie ook en rapport uitgebracht over de uitbraak van zelfdoding, maar er zijn geen details van het rapport bekend gemaakt.

https://www.isna.ir/news/97021507635

Wat dit fenomeen in Iran nog rampzaliger heeft gemaakt is, dat zelfdoding niet langer een persoonlijk zaak is. In sommige sociale groepen, vooral onder de lage inkomens, is zelfmoord veranderd in een groeiende trend.

De Chamran Brug in Isfahan is veranderd in een locatie voor deze tragedie, zoals “de serie-zelfmoorden” door Iraanse media bestempeld is.

In een stuk van 15 augustus van ISNA, nieuwsagentschap van de staat, wordt erkend dat er sprake is van een toename van zelfmoord onder de bevolking van Isfahan, als zij zeggen, dat er “in een jaar tijd verschillende zelfmoorden zijn gepleegd op deze brug”. 

“Een winkelier, die een zaak bezit vlak bij de brug, vertelde, op voorwaarde van anonimiteit, tegen ISNA, dat de mensen iedereen die stilstaat op de brug ervan verdenken zelfmoord te willen plegen”, zei het rapport. 

Ter gelegenheid van 10 september Wereld Zelfmoord Preventie Dag (WSPD) bestudeert Iraanse Rechten Monitor kort de alarmerende dimensies van zelfmoord onder alle sociale lagen in Iran.

https://www.isna.ir/news/97052412710

Armoede en werkeloosheid drijven de Iraniërs tot zelfdoding

De voornaamste oorzaken voor zelfdoding in Iran zijn armoede en werkeloosheid. Rapporten geven aan dat 11 van de 15 zelfmoordgevallen te wijten waren aan financiële redenen.

Overheidsmedia beweren ook dat de zelfmoordcijfers enorm beïnvloed worden door economische zaken.

Het door de staat beheerde Khabar Online stelde op 28 augustus dat economische problemen de hoofdoorzaak waren voor het toenemend aantal zelfmoorden, met de woorden “elementen die voor de groei (van de zelfmoordcijfers) zorgden, zijn met name de laatste jaren in 2017-2018 ernstiger geworden."

“Zodoende valt een hoger aantal zelfmoorden en speciale vormen daarvan te verwachten”, voegde de website hieraan toe.

“De belangrijkste is de toestand van de economie die voor ernstige afwijkingen van de maatschappij heeft gezorgd.”

https://www.khabaronline.ir/detail/800259/society/social-damage

http://www.tabnak.ir/fa/news/830776

Op 12 september werd een man die zich zelf in brand had gestoken buiten het gebouw van het stadhuis van Teheran dood verklaard in het Motahhari Ziekenhuis van Teheran. Hij had zichzelf een week eerder in de brand gezet, nadat zijn winkel gesloten werd door agenten van District 2 van Tehrans stadhuis.

Op 7 september pleegde een arbeider uit Urmia, noordwest Iran, ‘s morgens vroeg zelfmoord vóór zijn kinderen wakker werden. 

Op 4 september heeft een getrouwd stel met twee kinderen, Reza Sahrayi en Vida Rostami, samen zelfmoord gepleegd als resultaat van werkeloosheid en financiële problemen in Ilam, in het westen van Iran. Opmerkelijk is, dat één van de kinderen aan diabetes lijdt. 

In de ochtend van de zevenentwintigste februari werd het dode lichaam van Ali Naghadi, een jonge medewerker bij de Haft Tappeh Suikerrietfabriek, drijvend aangetroffen in een kanaal. Men zegt dat Naghadi zich zelf gedood heeft als gevolg van zijn schulden, aangezien het bedrijf weigerde zijn loon uit te keren. 

https://iran-hrm.com/index.php/2018/03/03/months-salary-denial-haft-tapp...

 Zelfdoding door vrouwen stijgt

Volgens officiële rapporten hebben er in Iran in het afgelopen jaar meer dan 3.300 vrouwen zelfmoord gepleegd.

De schokkende, nieuwe cijfers over zelfdoding in Iran werd voor het eerst onthuld door één van de afgevaardigden van Irans ministerie van Sport en Jeugd.

In het licht van het gebrek aan transparantie van het Iraanse regime en van het feit dat bureaus van de overheid er niet in slagen gegevens accuraat te registreren zijn de werkelijke cijfers veel hoger.

Mohammad Mehdi Tondgooyan, onderminister voor Jeugdzaken op het ministerie van Sport en Jeugd, kondigde op 19 augustus aan, dat het zelfmoordgetal in Iran geraamd was op 4.992 zelfdodingen in het (Perzisch) jaar dat afloopt in maart 2018.

Over zelfmoord onder vrouwen zei Tondgooyan dat het aantal zelfmoordpogingen onder vrouwen twee derde betrof en een derde onder mannen” hetgeen inhoudt dat haast 3.300 vrouwen in Iran zichzelf doodden in de periode van slechts één jaar, wat neerkomt op 9 vrouwen per dag.

Vrouwen plegen twee keer zo vaak zelfmoord als mannen volgens de berichten van overheidsmedia.

Bovendien gaat het bij 40% van alle zelfmoorden om zelfverbranding. Momenteel kent Iran onder vrouwen het hoogste aantal zelfverbrandingen in het Midden-Oosten. (Jahan-e Sanát daily – 17 januari 2016) 

Onder verwijzing naar een toename van zelfmoordcijfers onder vrouwen, zei Amir Mahmoud Harirchi, een expert op dit gebied, die sprak tegen ILNA, het door de overheid beheerde nieuwsagentschap, dat “zelfmoord bezig is om vrouwelijk te worden.” (ILNA nieuwsagentschap 27 oktober 2017)

https://goo.gl/U3vVkc

 Zelfmoord heerst onder kinderen

“Gemiddeld genomen heeft het land een hoog zelfmoordcijfer onder twee leeftijdsgroepen. Tussen de 25 en 30 jaar, evenals onder de mensen boven de 35. De meeste zelfmoorden gebeuren in deze twee leeftijdsgroepen, maar al enkele jaren plegen ook kinderen onder de 17 zelfmoord”, zei Mohammad Mehdi Tondgooyan.

(Het Online nieuwsagentschap Etemad, beheerd door de staat – 20 augustus 2018)

http://etemaadonline.ir/content/227401

“Volgens de jongste cijfers hebben in het land 212 kinderen onder de 17 zelfmoord gepleegd”, voegde hij er aan toe.

In een schokkend geval heeft onlangs een twaalfjarige jongen zelfmoord gepleegd door zich op te hangen, nadat zijn moeder gedwongen was zijn fiets te verkopen om de huur te betalen.

Alleen al in de laatste 5 maanden hebben 14 meisjes onder de 18 zichzelf gedood in de Koerdische provincie van Iran en zij hebben hun leven beëindigd.


Depressie, geestesziektes en zelfmoord

Iran staat in de top 10 van de wereld, als het gaat om depressie.

De directeur van het Managementkantoor voor de Prestatie van Welzijnsorganisaties heeft gezegd dat mensen zich wendden tot zelfmoord als gevolg van de kritieke sociale omstandigheden in Iran en hij voegde er aan toe dat het er in dit opzicht voor de samenleving “niet veelbelovend” uitzag.

“Ons land lijdt onder een laag niveau van sociale tevredenheid, geluk en vertrouwen. Verdriet en een groot aantal geestesziekten in een samenleving tonen aan dat er een gebrek heerst aan sociaal geluk. Onder zulke omstandigheden is het niet verbazingwekkend dat dit ook maatschappelijke gevolgen heeft en één daarvan is zelfmoord”, voegde Mousavi Chalek er aan toe.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid heeft gemiddeld 23,4 % van de volwassen bevolking in het land geleden aan een of andere geestesziekte in de loop van een jaar. In Teheran bedroeg dit percentage 30.2 %, wat betekent dat van elke drie mensen er eentje lijdt aan een geestesziekte.

(Eghtesad News, 17 april 2018)

https://goo.gl/hQL4mb

Volgens onze rapporten heeft een jongeman die zich onlangs van het leven heeft beroofd een video over zichzelf gepost voorafgaand aan zijn zelfdoding, waarin hij zegt, moe te zijn van het leven.