Een blik op de nachtmerrie van kinderhandel in Iran

 

De deuren van een vrachtwagen voor transport van rundvlees op de Modarres Highway in Teheran werden per ongeluk geopend, waardoor andere chauffeurs geschokt werden door de aanblik van 50 kinderen in de vrachtwagen. Ze riepen de politie op om in te grijpen en de kinderen te redden. "Wat dan nog? Wat wilt u nu?”, was de reactie van de politie. Ze alarmeerden tevergeefs het politierecherchebureau en de Welzijnsorganisatie. Geen enkele overheidsinstantie heeft actie ondernomen naar aanleiding van hun oproep. En de kinderen werden in de steek gelaten om aan een onbekend lot overgelaten te worden....

De slachtoffers van mensenhandel, van wie de meesten vrouwen en kinderen zijn, hebben geen ander lot dan alleen angst en wanhoop.

Mensenhandel, of moderne slavernij, is in Iran een bron van zorg geworden, nu het aantal slachtoffers de afgelopen jaren is toegenomen.

In zijn jaarverslag over 2018 heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaard: "De regering van Iran voldoet niet volledig aan de minimumnormen voor de uitbanning van mensenhandel, en doet hiertoe ook geen noemenswaardige inspanningen.”

Mensenhandel in Iran vindt op drie gebieden plaats;

    Handel in dwangarbeid

    Handel in vrouwen en kinderen voor seksuele uitbuiting

    Handel in weefsels, cellen en organen

 

Hoewel mensenhandel een breed scala aan mensen treft, concentreert dit rapport van de Iraanse Mensenrechtenmonitor zich kort op de "ver- en aankoop van kinderen" als een veel voorkomende vorm van mensenhandel in Iran.

De kinderen die als gevolg van armoede worden gekocht en verkocht, worden meestal gekocht door maffiabendes die zich schuldig maken aan mensenhandel, soms voor de prijs van slechts twee of drie pond rood vlees.

In een schokkend rapport schreef het staatsnieuwsagentschap Tabnak: "Volgens de laatste informatie heeft de verkoop van zuigelingen in Teheran onlangs een hoogtepunt bereikt en hebben kinderhandelbendes hun activiteiten ongeremd uitgebreid.

Het staatsnieuwsagentschap Fars citeerde op 1 juli l.l. Fatemeh Daneshvar, lid van de Gemeenteraad van Teheran: "In de meeste gevallen verdwijnen (verhandelde) kinderen en worden hun organen gesmokkeld. Na enige tijd worden hun lichamen in de woestijn achtergelaten zonder nieren of ogen.”

In een ander deel van haar schokkende uitlatingen erkende ze andere bittere feiten in dit verband. Daneshvar zei: ,,In onveilige buurten zoals Harandi verdwijnen kinderen spoorloos en hun ouders dienen niet eens een klacht in. Deze mensen leiden een bijzonder leven. De ouders van deze kinderen staan onverschillig tegenover hun afwezigheid, omdat ze meestal verslaafd (geweest) zijn.”

Het door de staat geleide nieuwsagentschap ROKNA citeerde Daneshvar ook op 7 maart 2018 met haar woorden: ,,Een nieuwe bende is geïdentificeerd die te vroeg geboren baby's van verslaafde dakloze moeders exporteert. De meeste van deze kinderen worden naar het buitenland gestuurd en we weten niet of ze worden overgedragen aan smokkelbendes, families of bordelen.”

Fatemeh Daneshvar zei: "De bendes kopen zwangere meisjes tegen een hogere prijs en sturen ze naar onbekende bestemmingen." Dergelijke bendes jagen op dakloze meisjes en isoleren ze in een huis waar ze hun zwangerschap doorbrengen. Pillen worden hen met geweld toegediend, die tot een voortijdige bevalling leiden, en hun pasgeborenen worden uiteindelijk naar andere landen gestuurd.

In een rapport getiteld "handel in zuigelingen, een winstgevende businees" legde het staatsnieuwsagentschap Tasnim uit hoe de kopers van kinderen hen blind maken of hun tere lichaam deels verbranden om meer medelijden van voorbijgangers op te wekken.

Sommige rapporten geven aan dat veel gekochte baby's worden gegeven aan kind-bedelaars om meer giften te verwerven. In veel gevallen breken criminele bendes de armen en benen van kindslaven om meer geld te verdienen.

Gehuurde kinderen kennen een ander lot. Ze worden elke ochtend verzameld en verdeeld over verschillende stadswijken. Deze kinderen zijn verplicht om overdag een bepaald bedrag bij elkaar te bedelen, en als ze dit 's avonds niet meebrengen, worden ze gedwongen om in illegale werkplaatsen te werken of seks te hebben met hun baasjes.

Volgens een rapport van het staatsnieuwsagentschap Tabnak zijn sommige buurten in Zuid-Teheran, zoals Darvazeh Ghar, broeinesten van kinderhandel.

Zo betaalt een man met de naam Khosrow kinderen om voor hem te werken. De kinderen zijn verplicht om aan het eind van de avond met een bepaald bedrag naar huis terug te komen. Als ze niet genoeg geld mee terugbrengen, worden ze gedwongen om iets anders te doen om hun magere loon van Khosrow te ontvangen.

De namen van deze kinderen zijn nergens geregistreerd. Het zijn slaven, alleen geboren voor hun werk.

Onderzoek door maatschappelijk werkers toont aan dat 80 procent van deze kinderen Afghanen zijn. Op basis van hun geslacht, leeftijd en ervaring worden ze verkocht of verhuurd voor één tot vier miljoen toman door georganiseerde bendes.

Volgens kinderhulpverleners worden sommige gehuurde meisjes aan kopers aangeboden als prijs voor de aankoop van alcohol of drugs. In ruil voor deze gedwongen seks geven ze het kind een potje nagellak of een maaltijd.

In sommige andere rapporten wordt gesuggereerd dat de handel in kinderen plaatsvindt in de grenssteden van Zuid-Iran. Makelaars kopen kinderen voor vijf miljoen toman en sturen ze vervolgens naar Arabische landen in de Perzische Golf.

In sommige gevallen worden meisjes vastgehouden tot de puberteit, en vervolgens aan kopers uitgehuwelijkt. (Iran HRM - 30 juli 2018)

https://iran-hrm.com/index.php/2018/07/30/glimpse-child-trafficking-iran/