Enkele bespiegelingen over Wereld Dag Tegen de Doodstraf

Website van Ahmed Shaheed, 11 Oktober 2015 - Vandaag is het 13de jaar van de Wereld Dag Tegen de Doodstraf.

Dit jaar besteedt de internationale gemeenschap bijzondere aandacht aan het toepassen van de doodstraf op drugs gerelateerde misdaad.
Ik deel de gevoelens die onlangs in een gezamenlijk verklaring onder woorden werden gebracht door mijn collega’s, de speciale rapporteur voor buitenrechtelijke, standrechtelijke of willekeurige uitvoering van de doodstraf en de speciale rapporteur voor marteling en andere wrede, inhumane behandelingen en straffen. Deze verklaring roept alle staten op tot het beëindigen van het toepassen van de doodstraf voor drugs gerelateerde misdaad.

In maart 2015 heb ik de bevindingen van mijn laatste rapport over de situatie van de mensenrechten gepresenteerd aan de Council van de Verenigde Naties in de Islamitische Republiek Iran. Ik heb met buitengewone bezorgdheid opgemerkt dat de Islamitische Republiek Iran de doodstraf voor drugs gerelateerde misdaad in stand houdt.

Iran’s anti-narcotica wet, die werd ingevoerd in 2010, vaardigt een ter dood veroordeling uit voor 17 overtredingen en hanteert een minimum grens voor het bezit van bepaalde drugs, waarboven de doodstraf automatische van toepassing is.
In 2014 werden 753 personen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 10 jaar.

Juist vorige maand heeft de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties zijn bezorgdheid geuit over het toegenomen aantal executies in het land en verzocht de Iraanse overheid uitstel op het gebruik van de doodstraf te introduceren.

Groeperingen voor mensenrechten gaan door met het rapporteren van een alarmerend aantal executies in 2015, waarvan vele voor veronderstelde drugs gerelateerde misdaden. Dit heeft vragen opgeworpen betreffende een eerlijke rechtsspraak inzake doodstraf.

Ten slotte hernieuw ik mijn oproep aan de Islamitische Republiek Iran het uiterste te doen het recht om te leven te beschermen door uitstel op de doodstraf in te voeren met de bedoeling deze uiteindelijk volledig af te schaffen.

 

 

 

STFA, Stichting van de Familieleden