Expert van Iraans Regime: Doodsdreiging voor 19 Miljoen Iraniërs Dreigt de Dood

 20 november 2017

Als de recente aardbeving in het westen van Iran zou hebben plaatsgevonden in Teheran, dan had Iran achter kunnen blijven met één miljoen doden en met 19 miljoen gewonde Iraniërs die wonen in een gebied van 14 duizend hectare van verwaarloosde stedelijke gebieden in het land.

Hoeveel mensen zullen er in Irans volgende grote aardbeving omkomen? Hoeveel kinderen  zullen wees worden en hoeveel huizen vernield?

In een artikel van Majid Rousta, bestuurslid van de Stadsconstructie en Renovatie Holding Maatschappij, schrijft op de door de staat gerunde website Sharefarda: “140 duizend hectare van Irans stedelijke gebieden zijn verwaarloosd, historische plekken of gebieden waar straatarme mensen wonen, een gebied waar meer dan 19 miljoen Iraniërs wonen. Bovendien zijn veel van deze locaties illegaal gebouwd en niet officieel geregistreerd”. 
Afgezien van alle problemen en kwesties die spelen bij verwaarloosde gebieden, worden de levens van meer dan 19 miljoen mensen bedreigd door natuurrampen als aardbevingen, overstromingen of zelfs zware regenval.

Wijzend op het aantal mensen dat gedood en gewond is bij de recente aardbeving in Kermanshah and Sarpol-e- Zahab, zegt Rousta: “Dit betekent dat 25% van Irans bevolking nu in gevaar verkeert. Wie weet waar en wanneer de volgende zware aardbeving het land zal treffen? Welke instelling is verantwoordelijk voor het oplossen van het vraagstuk van de verwaarloosde stedelijke gebieden van het land? Welke verantwoordelijkheid heeft de Minister van Wegen en Stadsontwikkeling als de enige geautoriseerde partij die verantwoordelijk is voor verwaarloosde gebieden? En wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeentes als lokale autoriteiten die zaken rond stedelijke ontwikkeling moeten behartigen? Wat is het geheim van een kalm, onbezorgd leven in zulke goed ontwikkelde landen als Japan, ondanks het feit dat zij in vergelijking met ons land veel zwaardere aardbevingen meemaken.

Als je bij het surfen op het net de schokkende beelden ziet van zoveel mensen die omkwamen in de laatste aardbeving in West-Iran zijn dergelijke vragen vast en zeker opgekomen in de hoofden van de meeste mensen.

Intussen zal hoogstens de eerstkomende maand over dit incident en over aanverwante ontwikkelingen gesproken worden, net zoals bij andere tragedies die Azerbeijan, Zuid Khorasan, Bam en Roudbar  in rouw gedompeld hebben. Naderhand zal dezelfde bouwwijze en hetzelfde stedelijk management doorgaan, waarbij niemand geeft om verwaarloosde gebieden en de potentiele dreiging die ze voor mensen vormen.

Bij een tragische gebeurtenis in de Zuid Iraanse stad Bam bleven bij een aardbeving met een kracht van 6.6 in slechts 12 seconden slechts 30.000 van de 90.000 stadsbewoners ongedeerd. Bijna 27.000 vrouwen, mannen, kinderen, jong en oud, kwamen om bij een aardbeving die met zo’n kracht tamelijk gewoon is en in landen als Japan het kleinste aantal gewonden veroorzaakt. En laten we niet vergeten dat er ook nog 30.000 anderen waren die hun gezin, huis en familie verloren bij het incident.

Daarna wijst Rousta op aardbevingen die in Japan voorkwamen, met de woorden: “Een aardbeving met dezelfde kracht als die welke vorige zondag West Iran trof, vond vorig jaar plaats in Japan in maart, met vergelijkbare timing en kenmerken. Volgens de vrijgegeven cijfers zijn er bij de aardbeving minder dan 500 gewonden gevallen en het dodental lag onder de 20.”

Stel je nu eens voor dat in plaats van Azgaleh het episch centrum van de recente aardbeving met een kracht van 7.2 iets verder weg lag in Kermanshah. Wat zou in dat geval het lot zijn van de bewoners van het verwaarloosde gebied van 1.000 hectare rond de stad?

Volgens het hoofd van Teherans gemeenteraad zijn er in de stad 4.000 verwaarloosde locaties.

 “Jammer genoeg worden de meeste steden op het platteland geconfronteerd met het  probleem van verwaarloosde gebieden.

Intussen is de kwestie van verwaarloosde gebieden genegeerd door de gemeente Teheran, aangezien men druk bezig was met het maken van snelle winst.” (Mehr, nieuwsagentschap van de staat, 13 november 2017)

Eerder al had de CEO van de Renovatie Organisatie van het regime erkend, dat er vanwege Teherans verwaarloosde gebieden een ramp zou plaats vinden die veel tragischer zou uitpakken dan de Plasco brand van vorig jaar, als een zware aardbeving de stad zou treffen.” (Mehr, nieuwsagentschap van de staat, 8 februari 2017)

In de tussentijd zei Ali Beiollahi, directeur van het Aardbevingsonderzoeksdepartement bij het ministerie van Wegen, Wonen en Stadsontwikkeling van het regime, in een interview met het staatsnieuwsagentschap ILNA op 14 november 2017: “Als een aardbeving met dezelfde kracht als die in de provincie Kermanshah in Teheran plaats vindt, zullen er 200.000 gebouwen totaal verwoest worden en instorten. Het instorten van zoveel gebouwen zal onherroepelijk zorgen voor één miljoen gewonden, inderdaad een echte ramp.”

Beiollahi hield vol dat “Er helaas veel nieuwe maar niet aardbevingsbestendige gebouwen in Teheran staan die tegen een beving met een kracht van 7, zoals die Kermanshah trof, niet bestand zijn.”

De secretaris van de Nationale Werkgroep Aardbevingen voegde hieraan toe: “De geschatte één miljoen gewonden als gevolg van een mogelijke aardbeving met een kracht van 7 in Teheran zou alleen al veroorzaakt worden door het instorten van gebouwen en het aantal zou zelfs groter kunnen worden, als er secundaire incidenten zoals explosies mee worden gerekend.” “Wanneer je secundaire dreigingen in ogenschouw neemt, zal het aantal gewonden na een aardbeving in Tehran onherroepelijk stijgen” zo beweerde hij.

Terwijl hij uitlegt dat er momenteel 200.000 vervallen gebouwen staan in Teheran, zegt Beitollahi: “Van de meer dan één miljoen geregistreerde huizen in Teheran liggen er 200.000 in verwaarloosde gebieden die onderhevig zijn aan nog meer vernietiging.” De secretaris van de Nationale Werkgroep Aardbevingen legde toen uit, dat de centrale en zuidelijke districten bij een mogelijke aardbeving in Teheran het ernstigst getroffen zouden worden en hij zei: “Er is voorspeld dat de districten 10, 11, 16, 17 en 18 de meeste schade lijden, aangezien die meer verwaarloosde gebieden hebben.”

“Er is nog een serieuze dreiging in Teheran, namelijk de gasexplosies die volgen op een aardbeving, zodat de regio Shahran zeker ernstig getroffen zal worden als gevolg van het feit dat daar talrijke gastanks staan” voegde hij er aan toe.