FERDOWSI (± 932 - ± 1020)

Ferdowsi, die geboren werd in Tus (provincie Khorassan in het noordoosten van Iran), staat bekend om zijn helden-dichten. Tegen zijn veertigste kwam het eerste deel uit van een enorm epos dat hij “Shah-nameh” noemde, Het Boek der Koningen. Zijn werk bestond uit het vernieuwen, be-werken en aanzienlijk verrijken van eeuwenoude helden-dichten. Ferdowsi leefde ten tijde van koning Mahmoud Ghaznévide. Men zegt dat de koning het belang van het oeuvre van de dichter te laat inzag. Toen tegen 1020 de karavaan met giften voor Ferdowsi in zijn woonplaats arri-veerde, was men net op tijd voor de begrafenis.