Geef hoop aan de mensen in Iran

Dringende campagne voor onmiddellijke vrijlating Zahra

 

Zahra Mohammadi is een 28-jarige Iraanse lerares die gearresteerd werd door het Iraanse regime. Zij is veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor het onderwijzen van de Koerdische taal aan arme kinderen in de dorpen van Kurdistan in Iran. Al meer dan 10 jaar gaf Zahra in moeilijke omstandigheden les aan kinderen die op het platteland wonen en niet meer naar school kunnen gaan vanwege armoede. Ook heeft Zahra de vereniging, Noijn Cultural Association, opgericht die zich richt op de ontwikkeling van volkstalen en literatuur en charitatieve sociale activiteiten. Via haar organisatie heeft zij andere docenten aangemoedigd om zich aan te sluiten bij deze vrijwilligersactiviteiten.

 

De inspanningen van deze toegewijde en vastberaden lerares en haar leesvaardigheidscampagne werden beschouwd als een “misdaad” door het Iraanse regime. Daarom vielen in mei Iraanse veiligheidstroepen haar huis in Sanandaj binnen, arresteerden zij haar, en vielen zij haar ouders op een ernstige wijze lastig. Daarna werd zij naar een gevangenis overgebracht en acht dagen lang ondervraagd en onder druk gezet om een bekentenis af te leggen. Ze werd onrechtmatig maandenlang vastgehouden en had geen toegang tot een advocaat. Ook vroeg het regime haar om mee te werken met de Iraanse veiligheidsdienst, omdat ze anders de druk zouden verhogen op haar ouders. Zahra’s familie wisten maandenlang haar lot en verblijfplaats niet. Deze compassievolle lerares werd geplaatst in een gevaarlijke gevangeniscel en er werd haar toegang ontzegd tot medicijnen en een arts.

Zahra heeft haar studie, politieke wetenschappen, aan de Birjand University in Iran met een zeer mooi resultaat afgerond. Zoals alle Iraanse meisjes en vrouwen, lijdt ze onder de onderdrukking, discriminatie, druk en executies in Iran, en in het bijzonder dat niet alle kinderen naar school kunnen gaan.

Laten we een brug zijn voor Zahra’s vrijheid

 

 

 

Voor een jonge docente die haar leven in gevaar bracht voor kinderen. De kinderen van de arme dorpen van Sanandaj zullen Zahra’s glimlach en vriendelijkheid niet vergeten en tellen de dagen af tot zij weer haar stem zullen horen. Na haar arrestatie zijn alle klassen gesloten. Laten we samenkomen en de stem zijn van haar onschuld. Zahra zou vrij moeten zijn!

 

De krant Jahan Eghtesad juni 2021 :Drie miljoen leerlingen hebben geen toegang tot onderwijs in Iran.

De juridische vertegenwoordiger van het Iraanse parlement in Teheran: "Er zitten meer dan 1000 leraren vast


De resultaten van uw vriendelijkheid

Tranen en glimlachen: Met jouw hulp kunnen we haar redden zoals we Arash, Majid, Saeed, Amir Hossein, ...en honderden andere gevangenen in de afgelopen 3 maanden met onze activiteiten hebben kunnen redden

HELP MEE. DONEER NU!  

Mevrouw A.H.J.Brouwer: "Ik heb in de functie van een leraar dit project met de rest van mijn collega’s besproken. We zijn allemaal zeer geschokt van het onrecht en hebben voor de vrijlating van deze opofferende leraar hulp verzameld."

Harm: "Ik heb het bericht over het jonge meisje gelezen dat voor haar goede daden in Iran is opgepakt, gevangen genomen en gemarteld. Haar is ten laste gelegd dat zij arme kinderen les geeft en werd tot 10 jaar celstraf veroordeeld. Dit is puur barbarisme en genadeloosheid. Ik heb vandaag mijn beste hulp voor haar campagne overhandigd. Zahra en alle onschuldige leraren moeten op vrije voet gesteld worden.


Stichting van de Familieleden
Wij zijn een onafhankelijke, liefdadigheidsinstelling die campagne voert voor de mensenrechten in Iran. We staan voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Wij zijn tegen elke vorm van fundamentalisme.
Wij worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donaties aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.
U bent nodig
Uw steun is essentieel om Zahra en de andere gevangengenomen leraren te helpen bevrijden. Doneer vandaag nog aan de campagne Saving Lives.

Laten we een brug zijn voor Zahra’s vrijheid