Gelukkige Nowruz 2024

Gelukkige Nowruz 2024

Het nieuwe jaar begint in Iran aan het begin van de lente.
Met het nieuwjaarsfeest wordt afscheid genomen van het oude jaar, van het donkere en koude jaargetijde. Het nieuwe jaar wordt samen met het licht en de warmte welkom geheten.

De mensen vieren samen het einde van het koude en duistere dagen - met de hoop op het begin van een heldere en vrolijke tijd. 21 maart is het begin van de lente, het ontluiken van bloemen, het begin van nieuw leven in de natuur. Al meer dan 3000 jaar vieren wij op deze dag ons nieuwjaarsfeest NoRuz, een Nieuwe Dag.
Wij geloven er heilig in dat de gezegende lente terug zal keren naar Iran en vrijheid met al haar pracht en praal in aankomst is. Geluk, liefde, gerechtvaardigheid en medemenselijkheid zullen zegevieren op oorlogszuchtigheid, religieuze apartheid en genderongelijkheid.

Moge vrede, vreugde en voorspoed over alle mensen van de wereld komen.
Bij dezen willen wij graag gebruik maken van de aantocht van deze nieuwe lente om ieder van u eerbare mensen te salueren, die ons in de moeilijkste perioden uit de geschiedenis van ons vaderland Iran, een warm hart toe hebben gedragen, ons uw vertrouwen hebben geschonken en ons hebben gesteund in onze strijd voor mensenrechten.

Wij wensen alle vrienden van STFA een prachtig Perzisch Nieuwjaar.