Gerechtigheid voor de slachtoffers van de 1988 massamoord in Iran

Een belrangrijk thema van de verenigde Naties is de oproep tot rechtvaardigheid voor de slachtoffers van de massamoord van 1988 in Iran

De STFA heeft op de laatste vergadering van de verenigde Naties Mensenrechten Commissie in Geneve een onthuld verslag gedaan over de massamoord van 1988 in Iran.