Godsdienstvrijheid ‘onder vuur’ in Iran, zegt VS rapport

03 mei 2016

 De godsdienstvrijheid in Iran verslechtert, volgens een nieuw rapport van de regering van de Verenigde Staten 

Religieuze minderheden zijn onderworpen aan arrestatie, marteling en zelfs terechtstelling
“in de eerste plaats of geheel op basis van het geloof van de beschuldigde” schreef de VS Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid in een rapport dat maandag werd gepubliceerd.

De bevolking van Iran is voor 99% moslim, voor het merendeel sjiitische moslims.
Volgens het rapport discrimineert het regime van de mullahs mensen met andere geloven – zoals soenitische moslims en christenen – die geconfronteerd worden met “toenemende schending van  godsdienstvrijheid”.

“Vanaf februari 2016 zijn ongeveer 90 christenen oftewel gevangen gezet, gedetineerd of ze zijn in afwachting van hun rechtszaak vanwege hun levensovertuiging en activiteiten,” tekent  het rapport aan.

“Sinds president Hassan Rouhani verkozen is in 2013, is het aantal leden van religieuze minderheidsgroepen dat in de gevangenis zit om hun geloof toegenomen” voegt het rapport er aan toe.

Het rapport verschijnt op het moment dat Obama’s regering kritiek krijgt voor het deelnemen aan nucleaire besprekingen met het regime van Iran ondanks de zorgen rond de mensenrechtensituatie in het land, rapporteerde The Hill maandag.

Het rapport moedigde Obama’s regering aan om “zich ervan te verzekeren dat schendingen van geloofsvrijheid of van de vrijheid van levensovertuiging en daarmee samenhangende mensenrechten onderdeel uitmaken van de multi- of bilaterale discussies met de Iraanse regering bij elke gelegenheid die zich voordoet en om voort te gaan met nauw samen te werken met Europese en andere bondgenoten bij het uitoefenen van druk door een combinatie van advocatuur, diplomatie en gerichte sancties”.