Groeiend aantal drugsverslaafden in Iran

Drugsverslaving in Iran neemt toe, Vrouwen van pas 27 voegen zich bij het leger van verslaafden


STFA, 1 Februari 2016 - Volgens door het Directoraat-Generaal voor Vrouwen- en Gezinszaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerde statistieken is een toenemend aantal verslaafde vrouwen van pas 27 jaar oud het leger van verslaafden extra komen versterken.

“Het gebrek aan adequate recreatie is de voornaamste reden voor meer drugdverlaving onder vrouwen,” werd verklaard.

“Vroeger was drugsverslaving in onze samenleving een probleem onder mannen, en oudere vrouwen waren enkel betrokken bij recreatieve verslaving. Vandaag de dag echter is drugsverslaving niet langer een exclusieve mannenaangelegenheid, nu zijn tussen de 9 en 11% van de drugsverslaafden vrouwen,” stipuleerde Fahime Farahmandpour. 

“De leeftijd van drugsverslaving onder vrouwen is onder de 27 gedaald en zij zijn niet langer betrokken bij een traditionele verslaving. Ze zijn nu betrokken bij industriële verslaving, en dat wordt als zeer gevaarlijk beschouwd,” voegde zij eraan toe.

“De door echtscheidingen in het hele land veroorzaakte schade is zeer ernstig en dat geldt ook voor het daardoor groeiende aantal alleenstaande moeders,” vervolgde zij.

Onder verwijzing naar het feit dat het hoogste aantal alleenstaande moeders boven de 50 jaar ligt, voegde zij eraan toe, “Dat is zo, terwijl alleenstaande vaders voor het grootste deel onder de 35 zijn.”

Farahmandpour verklaarde verder dat er dubbel zoveel hoger opgeleide werkloze vrouwen zijn als hoger opgeleide werkloze mannen, “We zijn er niet in geslaagd een adequate planning van opleidingskansen voor meisjes te ontwikkelen.” 

 

 


STFA, Stichting van de Familieleden