Het aantal gedetineerden tijdens de opstand bedraagt minstens 8.000

11 januari 2018 - Iran opstand - Oproep tot onmiddellijke actie om de gedetineerden vrij te krijgen en hun families te beschermen

De massale en wijdverbreide arrestaties van jongeren in verschillende steden, die plaatsvonden sinds het begin van de opstand op 28 december, gaan nog  steeds door. Volgens berichten vanuit Iran en zelfs van bronnen binnen het regime zelf, is het aantal gearresteerden tegen het einde van de tweede week van de opstand tot  minstens 8.000 gestegen. De afgelopen dagen zijn meerdere van deze gevangenen gemarteld met folterwerktuigen.

Ondanks pogingen van het regime om het aantal arrestaties te verhullen is het aantal zo hoog dat officiële functionarissen in een aantal steden er niet omheen konden dit tenminste gedeeltelijk toe te geven.

 • Een week geleden lag volgens Mahmoud Sadeghi, een parlementslid, het aantal arrestaties op 3.700

 • Op 2 januari verklaarde de vice-gouverneur van Teheran, politiek verantwoordelijk voor de (staats)veiligheid dat 450 mensen in Teheran waren gearresteerd, en dit in slechts 3 dagen (van 28 december tot 1 januari)

 • "Op 30 en 31 dec. werden 396 personen in Arak en andere steden van de Centrale Provincie, waaronder 65 teenagers, grarresteerd" verklaarde de openbare aanklager van de Centrale Provincie op 4 januari.

 • De vice-gouverneur van Golestan meldde op 3 januari: "Met de arrestatie van ongeveer 150 oproerkraaiers in Gorgan is de rust in de stad teruggekeerd."

 • "De afgelopen dagen waren er wat rellen en oproer in Hamedan, waarop meer dan 150 personen gearresteerd werden," aldus de gouverneur van Hamedan op 2 januari.

 • Mashhad, de openbare vice-aanklager, verklaarde op 3 januari: “In totaal werden bij ongeregeldheden 138 personen gearresteerd”.

 • De commandant van het Provinciale Garde-Corps van Kerman (Sarallah) zei op 2 januari: "Tijdens het recente oproer werden meer dan 80 oproerkraaiers gearresteerd en aan de autoriteiten overgedragen".

 • "Bij de illegale bijeenkomsten in Kashan werden 50 tot 60 personen gearresteerd," aldus de openbare aanklager van Kashan op 1 januari.

 • Volgens een verklaring van Bahman Taherkhani, een parlementslid uit Takistan, op 2 jan. "Ongeveer 50 personen met kwaadwillende intenties veroorzaakten onrust in deze stad, en ze moeten gestraft worden voor hun vergrijpen". Hij voegde eraan toe: "De aanwezigheid van een aantal personen met een leidende rol bij deze rellen is een teken te meer dat deze ongeregeldheden georganiseerd waren."

 • Volgens berichten over de gevangenissen in Ahwaz en andere steden in Khuzestan bedraagt het aantal gearresteerden in de provincie 1.600.

 • Het parlementslid uit Izeh zei niet over het exacte aantal gearresteerden te beschikken, maar wist wel dat het meestal teenagers en jongeren van 16 tot 24 jaar waren. Volgens berichten werden er honderden in Izeh gearresteerd.

Het Iraanse Verzet roept alle personen, in het bijzonder de jongeren, op de gearresteerden en hun families te ondersteunen, en de straat op te gaan om de vrijlating van de gevangenen te eisen. Het roept ook de Veiligheidsraad en de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de lidstaten en de Amerikaanse regering, alsmede alle mensenrechtenorganisaties, op om het mullah-regime wegens deze eclatante anti-menselijke misdaden scherp te veroordelen, en effectieve maatregelen te treffen voor de vrijlating van de gearresteerden.

Talrijke berichten uit verschillende steden meldden mishandelingen van gevangenen en in aantal gevallen zelfs martelaarschap, waardoor het erg essentieel en dringend geworden is om door de Hoge Commissaris voor Mensenrechten en de Raad voor Mensenrechten van de Verenigde Naties een onderzoekscommissie te laten oprichten om deze willekeurige arrestaties en in de gevangenissen van het regime gepleegde misdaden te onderzoeken.