Ik wou dat dit allemaal een droom was. Mohammad Boroughani zit in de dodencel.

Ik wou dat dit allemaal een droom was. Mohammad Boroughani zit in de dodencel.

Ik wou dat alles wat er gebeurt een droom was, ik ben helemaal op. Dit zei de 19-jarige Mohammad Boroughani tegen zijn celgenoten voordat hij werd overgebracht naar de Evin-gevangenis. Mohammad Boroughani is geboren op 20 maart 2004 en woont in Pakdasht in Karaj. De Iraanse justitie heeft hem ter dood veroordeeld nadat hij was gearresteerd tijdens bijeenkomsten in oktober 2022. Zijn vader Hussein Boroughani zegt: "Ik ben een arbeider. Mijn zoon werkt al twee jaar voor een loonbedrijf. Hij wist al jaren eerder hoe hij schoenen moest repareren."

De doodstraf voor Mohammad Boroughani werd uitgesproken terwijl hem het recht op een gekozen advocaat werd ontzegd. Zijn proces werd haastig gevoerd in twee of drie zittingen. De doodstraf werd hem al in het allereerste proces opgelegd. Het Hooggerechtshof keurde het de maand daarop goed.

Aanklachten voor de rechtbank:

In de eerste zitting, op zaterdag 29 oktober 2022, klaagde rechter Salavati die de rechtbank in Teheran's Branch 15 voorzat, hem aan voor Moharebeh (Oorlog tegen God). De openbare rechtbank achtte Mohammad Boroughani schuldig aan het gebruik van een koud wapen tegen de staatstroepen.

Op maandag 2 januari 2023 bleek uit berichten op sociale media dat het doodvonnis van Mohammad Boroughani was vernietigd. De doodstraf was veranderd in "een jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen". Op dezelfde dag meldde de Iraanse rechterlijke macht dat Mohammad Boroughani's doodstraf op 5 december 2022 door het Hooggerechtshof was bevestigd.

Op 16 november 2022 sprak de Revolutionaire Rechtbank een voorlopig doodvonnis uit voor vier gedetineerde demonstranten.

Net als andere ter dood veroordeelde gevangenen had Mohammad Boroughani geen Moharebeh/misdaad begaan. Hem was een advocaat ontzegd en zijn verklaringen voor de rechtbank werden afgelegd na de meest ernstige martelingen. Er bestaan veel twijfels over de zaak, en het lijkt erop dat het uitvaardigen van doodvonnissen voor gedetineerde demonstranten bedoeld is om angst te zaaien.

Mohammad Boroughani wordt momenteel vastgehouden in afdeling 10 van zaal 31 in de Rajai-Shahr-gevangenis, in de buurt van Karaj. Hij wordt vastgehouden zonder onderscheid tussen misdaden en verblijft naast gevaarlijke criminelen die worden beschuldigd van moord, verkrachting en aanvallen met zuur.

Op zondag 8 januari 2023 werd Mohammad Boroughani overgebracht naar een cel met eenzame opsluiting in de gevangenis van Gohardasht, volgens de Iraanse procedure voor de uitvoering van het doodvonnis.

Onmiddellijk nadat het nieuws online was rondgegaan, verzamelden zich in de vroege uren van maandag 9 januari 2023 mensen voor de Gohardasht-gevangenis. Zij scandeerden anti-regeringsleuzen en riepen op tot intrekking van de doodvonnissen van Mohammad Boroughani en Mohammad Ghobadlou.

Na deze grote opkomst voor de Rajai-Shahr-gevangenis zag de Iraanse rechterlijke macht zich gedwongen de terechtstellingen van deze twee personen in te trekken. In reactie op de verzamelde mensen beweerde de Iraanse justitie dat zij niet van plan was tot terechtstelling over te gaan.

Op 11 januari 2023 kondigde het Iraanse Hooggerechtshof een moratorium aan op de doodstraf van Mohammad Boroughani, en zei dat de zaak van de 19-jarige demonstrant opnieuw zal worden onderzocht.