Internationale campagne voor Iraanse mensenrechtenverdedigers: laat Narges Mohammadi vrij!

Narges Mohammadi vertoont symptomen van de Covid-19-ziekte. Het regime in Teheran brengt haar gezondheid en leven in gevaar door haar adequate gezondheidszorg te ontzeggen en haar onder onmenselijke omstandigheden vast te houden.

Mensenrechtengroeperingen over de hele wereld voeren campagne voor de vrijlating van Narges Mohammadi, die enkel en alleen voor haar inzet voor de mensenrechten en haar strijd tegen de doodstraf in Iran gevangen zit.

Narges Mohammadi, die in december 2016 bij verstek de mensenrechtenprijs van de stad Weimar heeft gekregen, zit een gevangenisstraf van tien jaar uit. Ze zit sinds mei 2015 in de gevangenis. Ondanks talrijke ziekten tijdens haar gevangenschap werd haar steeds weer de noodzakelijke medische behandeling ontzegd.

Eind december 2019 werd Narges Mohammadi vanuit de Evin-gevangenis in Teheran overgebracht naar de gevangenis in de noordwestelijke Iraanse stad Zanjan, waar zij mishandeld werd. Deze overplaatsing was een strafmaatregel voor haar activiteiten in de gevangenis. Samen met andere gedetineerde mensenrechtenactivisten had zij de mensen herdacht die tijdens de burgerprotesten in november 2019 waren gedood en haar solidariteit met hun families betuigd.

In juli werd bekend dat Narges Mohammadi symptomen van de Covid-19-ziekte vertoonde. Het regime in Teheran brengt haar gezondheid en leven in gevaar door haar de nodige gezondheidszorg te ontzeggen en haar onder onmenselijke omstandigheden vast te houden.

Amnesty International roept op tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Narges Mohammadi in een Urgent Action. In afwachting van haar vrijlating roept Amnesty International op haar zonder uitstel de nodige gezondheidszorg buiten de gevangenis te verlenen. Haar onveilige onderbrenging in de Zanjan-gevangenis moet onmiddellijk worden beëindigd. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat, in afwachting van haar vrijlating, de gevangene toegang heeft tot haar familie, inclusief telefoongesprekken met haar kinderen, en dat ze niet wordt gemarteld of op enigerlei andere wijze wordt mishandeld.