Internationale oproep tot onmiddellijke vrijlating van politieke gevangenen in Iran

17 november 2017

Walter Sanchez, de secretaris-generaal van het Internationale Industrievakverbond, en vijf Franse vakbonden riepen op tot onmiddellijke vrijlating van Mahmoud Salehi en Reza Shahabi, twee in de gevangenis geworpen vakbondsactivisten in Iran.

Sanchez uitte zijn bezorgdheid over de arrestatie, marteling en illegale behandeling door het  Iraanse regime van arbeiders en vakbondsleiders wegens vakbondsactiviteiten, waarbij hij wees op de ernstig bedreigde gezondheid en welzijn van de twee gevangenen. Naar verluidt heeft de politieke gevangene Mahmoud Salehi een hartkwaal en diabetes. De arts die Mahmoud Salehi behandelt, had een overplaatsing naar een goed uitgerust hospitaal in Teheran aanbevolen, namelijk Tabriz of Orumiyeh vanwege zijn zwakke hart, maar de rechtbank van het regime weigerde dit op 20 november en liet hem in de Saghez-gevangenis.

De secretaris-generaal van het Internationale Industrievakverbond vermeldde in zijn brief ook de gezondheidstoestand van de politieke gevangene Reza Shahabi en schreef dat deze ernstige gezondheidsproblemen had als gevolg van jarenlange martelingen tijdens ondervragingen.

Ook vijf Franse vakbonden attendeerden in een brief het Iraanse regime op de gezondheidstoestand van deze twee gevangenen en verklaarden dat Mahmoud Salehi levensgevaarlijk ziek was en dat artsen in de gevangenis gezegd hadden dat Salehi permanent in een hospitaal buiten de gevangenis zou moeten behandeld worden en aansluitend niet naar de gevangenis teruggestuurd zou moeten worden.

De Franse vakbonden benadrukten de noodzaak om de unfaire veroordelingen op te heffen en alle gevangenzittende activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en ze dus niet te straffen voor hun vakbondsactiviteiten en voor hun verdediging van de rechten van loontrekkenden.

De brief noemde ook de politieke gevangenen Reza Shahabi en Ismael Abdi, lid van het bestuur van de lerarenvereniging.