Internationale veroordeling schending mensenrechten in Iran

Mensenrechtendeskundigen van de VN zeggen dat Iran af moet stoppen met de executie van minderjarige misdadigers

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24188&...

GENÈVE (21 Februari 2019) – Iran moet onmiddellijk de dreigende executie van kind-dader Mohammad Kalhori stoppen, zegt een groep VN-mensenrechtenexperts.

Mohammad Kalhori werd ter dood veroordeeld omdat hij zijn leraar vermoordde toen hij 15 jaar oud was. Volgens de berichten heeft men zijn familie verteld dat zij hem voor de laatste keer mag bezoeken. Dit wordt beschouwd als een sterke aanwijzing dat zijn executie op handen is.

"Iran moet van de executie van deze kind-dader afzien en onmiddellijk het doodvonnis tegen hem intrekken, in overeenstemming met zijn internationale verplichtingen," zeiden de experts in een gezamenlijke verklaring.

"Aangezien Iran zowel het Internationaal Verdrag inzake burger- en politieke rechten als het Verdrag inzake de rechten van het kind heeft geratificeerd heeft het zich gebonden aan het verbod op het gebruik van de doodstraf voor iedereen onder de 18 jaar die een misdrijf heeft begaan. Derhalve is deze executie illegaal en willekeurig" zo benadrukten zij.

In 2013 heeft Iran zijn Wetboek van Strafrecht gewijzigd om rechters toe te staan alternatieve straffen te bieden voor minderjarige daders als er onzekerheid bestond over hun 'mentale ontwikkeling' ten tijde van het misdrijf of als ze de aard van het misdrijf niet hadden beseft. Iran verzekerde het VN-comité voor de rechten van het kind in 2016 dat het amendement, artikel 91, systematisch van toepassing zou zijn op alle kindermisbruikers in de dodencel.

Kalhori, nu 20 jaar oud, werd ter dood veroordeeld in hoger beroep, ondanks het feit dat een rapport van een forensisch instituut aangaf dat hij mentaal niet volwassen was ten tijde van het misdrijf. Oorspronkelijk werd hij op basis van dat rapport veroordeeld tot een gevangenisstraf en een boete.

"Ondanks het duidelijke verbod op de toepassing van de doodstraf voor degenen die een misdrijf hebben gepleegd toen ze jonger waren dan 18, toont deze zaak een flagrante minachting voor de wijziging van het Wetboek van Strafrecht zelf", aldus de VN-experts.

Naar men vermoedt verblijven er in Iran tientallen kinderdelinquenten in de dodencel en werden er naar verluidt in 2018 minstens zes kindermisdadigers geëxecuteerd.

De VN-experts hebben de regering van Iran al eerder geïnformeerd over hun diepe en voortdurende zorgen.