Iraans Regime bedreigt stakende vrachtwagenchauffeurs met de doodstraf

29 september 2018.

De landelijke staking van de vrachtwagenchauffeurs, die haar tweede week is ingegaan, heeft de crisis binnen het klerikale regime, waarvan de leiders geschokt zijn door de voortzetting en verspreiding ervan, verergerd. In dit verband heeft Khamenei de hoofdaanklager-generaal ter plaatse gestuurd om de stakers te bedreigen met de doodstraf.

Iraans Regime bedreigt stakende vrachtwagenchauffeurs met de doodstraf

Volgens de informatie die we hebben, zijn er op sommige routes en in sommige steden elementen die een aantal truckers provoceren of hen proberen te blokkeren en daardoor problemen voor hen te creëren. Ze worden juridisch onderworpen aan de regels en voorschriften die gelden voor banditisme, en de bestraffing van bandieten volgens de wet is zeer streng, soms resulterend in de doodstraf. "(News Network TV News - 29 september).

Tegelijkertijd beschuldigde Ali al-Qasimehr, de opperrechter van de provincie Fars, de stakers van "corruptie op aarde" en de IRGC-brigadegeneraal Mohammad Sharafi, een van de commandanten van de staatsveiligheidstroepen, dreigt de demonstranten met harde actie. (Staatstelevisie - 29 september).

Echter, twee dagen eerder had de directeur-generaal van het transportwezen van de provincie Fars de staking van vrachtwagenchauffeurs geruchten genoemd en gezegd: "Al een paar dagen doen in de media en cyberspace geruchten de ronde over een staking van vrachtwagenchauffeurs. Dit misbruik door de tegenstanders van de behoeften van de vrachtwagenchauffeurs om een crisis in het land te creëren is duidelijk voor elke Iraniër (FARS, het nieuwsagentschap van de Islamitische Revolutionaire Garde, 27 september).

IRGC kolonel Kavos Mohammadi, een afgevaardigde van de provinciale politie van Fars, omschreef de stakers als "verstoorders van de orde," en zei: "Na de ontregelende daden van sommige van deze mensen op de wegen van Fars .... Na de zichtbare en onzichtbare verkeerscontrole door officieren werden 22 schurken en verstoorders van de openbare orde op de wegen gearresteerd en na de indiening van een rechtszaak werden ze naar de gerechtelijke autoriteiten en via dezen naar de gevangenis gestuurd. De politie zal de kleinste onregelmatigheden met de nodige gevoeligheid en waakzaamheid aanpakken, in coördinatie met de rechterlijke macht, en het beleid van confrontatie met de ordeverstoorders en van handhaving van de veiligheid van de wegen van de provincie Fars zal elke dag worden voortgezet. De politie controleert alle wegen in deze provincie, zichtbaar en onzichtbaar, en gaat resoluut om met elk slag ordeverstoorders en zorgt voor veiligheid in deze gebieden "(IRNA nieuwsagentschap - 26 september).

stfa respecteert de vreedzame stakers in heel Iran en roept alle mensenrechtenorganisaties op om actie te ondernemen om de gearresteerden vrij te laten. Een regime dat bij een staking dreigt zijn werkende bevolking te executeren, moet door de internationale gemeenschap worden veroordeeld.

  

OPROEP TOT SOLIDARITEIT MET DE IRAANSE TRUCKERS

4.823 hebben er al getekend. Op naar de 5000! 

 WIJ, het Iraanse volk, richten deze petitie aan de secretaris-generaal van het Internationaal Verbond van Vakverenigingen - @ituc Sharan Burrow en 2 andere.


In de laatste week van mei gingen Iraanse vrachtwagenchauffeurs op ongekende landelijke schaal in staking tegen lage lonen, torenhoge transportkosten, hoge commissiekosten, overheidscorruptie en het stopzetten van overheidssubsidies voor verzekeringen. President Rohani's regering begon een dubbelsporig beleid om deze kwestie aan te pakken. Aan de ene kant deed het valse beloftes van op handen zijnde loonsverhogingen en financiële hulp, en aan de andere kant rekruteerde het inlichtingen- en veiligheidstroepen om de protesterende truckers en hun organisatoren aan te pakken.

Toen eenmaal duidelijk werd dat de loze beloften van de regering niet zouden uitkomen, begonnen vrachtwagenchauffeurs opnieuw een wijdverspreide staking die nu al zes dagen aanhoudt. De vrachtwagenchauffeurs eisen ook subsidies voor onderdelen en banden en hebben gewaarschuwd voor onveilige en verwaarloosde wegcondities. Ze hebben ook ontheffing van de tolgelden geëist. Gebrek aan beschikbaarheid en betaalbaarheid van goede banden bedreigt de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs en andere weggebruikers.

De Islamitische Republiek is de truckers alleen met geweld tegemoet getreden door middel van bedreigingen en arrestaties. Bijna 40 vrachtwagenchauffeurs en activisten zitten tot nu toe vast in verschillende provincies, waaronder Fars en Qazvin.

Wij eisen dat alle betrokken internationale organisaties en vakbonden, waaronder de International Transport Workers Federation, de International Trade Union Confederation en de International Brotherhood of Teamsters, solidair zijn met de Iraanse truckers en hun stem laten horen bij de internationale gemeenschap.

cc: Stephen Cotton, algemeen secretaris, Internationale Federatie van Vervoerswerknemers - @ITFglobalunion

Sharan Burrow, secretaris-generaal, Internationaal Verbond van Vakverenigingen - @ituc

James P. Hoffa, Algemeen Voorzitter, Internationale Broederschap van Teamsters - @Teamsters

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs betuigen solidariteit met Iraanse vrachtwagenchauffeurs