Iraanse Regime Direct Verantwoordelijk voor de Water Crisis

 Experts zeggen dat Iran momenteel de meest extreme en intense droogte van de afgelopen vier decennia ondergaat.
Er wordt aangenomen dat ten minste 40 procent van het drinkwater in stedelijke gebieden wordt aangetast door falende pijpleidingen die niet het vereiste onderhoud krijgen en vanwege de vervallen systemen en netwerken van waterwegen.
Bovendien wordt geschat dat bijna een derde van het landbouwwater verloren gaat vanwege de niet meer functionerende en verouderde irrigatiemethoden.

Het regime en verschillende overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor deze zeer ernstige tekortkomingen. Ongeveer een derde van het totale waterverbruik van Iran - ongeveer 40 miljard kubieke meter - wordt elk jaar verspild.
De grote schade veroorzaakt door het klimaat maakt de situatie nog erger, waardoor de crisis verder toeneemt.
Iraanse regeringsfunctionarissen beschuldigen elkaar of maken excuses. Niet dat dit ons zou verbazen. De Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) spreekt van een samenzwering door vijanden van Iran die het land laten uitdrogen. President Hassan Rouhani van het Iraanse regime wijst op de politiek van het bouwen van dammen in Afghanistan en Turkije als schuldige.

Er zijn momenteel meer dan 650 stuwdammen in het land in gebruik en deskundigen zeggen dat ze in veel gebieden droogte hebben veroorzaakt.
In het noordwestelijke deel van Iran zijn enorme meren door tientallen dammen gekrompen. In 2016 waren sommige meren met meer dan 85 procent afgenomen.
De Karun-rivier is de langste rivier van Iran. Het is een essentiële waterbron voor de regio Ahwaz, maar de watertoevoer is aanzienlijk beïnvloed door de bijna honderd dammen in het gebied.

De overheid voert water af van sommige gebieden, waaronder enkele zeer dicht bevolkte gebieden. Dit heeft niet alleen een grote invloed op de drinkwatervoorziening, maar heeft ook een ernstige impact op de landbouw. Velen verliezen hierdoor hun middelen van bestaan.
De watercrisis in Iran is gewoonweg een gevolg van het bestuur door het klerikale regime. Milieuactivisten waarschuwen al jarenlang voor een verslechterende situatie. De bevolking van Iran heeft de plaatselijke functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de crisis omschreven als "lokale maffia" en het is moeilijk een betere term te bedenken voor de criminelen die het milieu en het leven van velen vernietigen. Ze zeggen dat Iran van zijn hulpbronnen wordt beroofd en dat het spoedig niets anders zal zijn dan een droge woestijn.