Iraanse studenten eisen vrijlating van demonstranten bij de opstand

 15 Januari 2018

 Iraanse universiteitsstudenten zijn in opstand gekomen uit solidariteit met hun vastgezette medestudenten en klagen in een officiële verklaring het optreden van het regime tegen studenten bij de huidige protesten aan.

De Universitaire Vakbondsraad van Iran (UTUCI) legde uit dat het regime erg “bang” is wegens de huidige protesten en dat het deze als excuus gebruikt om studenten, vakbondsactivisten en andere leden van groepen die wel eens zouden kunnen gaan protesteren, op te pakken

Het regime arresteerde zelfs “preventief” talrijke studenten die niet eens aan de protesten hadden deelgenomen.

De studentenverklaring luidde: “Het willekeurig vasthouden van studenten laat zien hoe bang de autoriteiten zijn voor een onafhankelijke organisatie die de eisen van de studenten zou verwoorden en de armere lagen van de maatschappij zou vertegenwoordigen.”

Ze wezen er nadrukkelijk op dat ze hun acties altijd beperkt hebben tot de rechten van de studenten – waar het regime nooit oog heeft voor gehad – maar dat ze niet werkeloos zouden blijven toekijken terwijl hun medestudenten gevangengezet werden en processen tegemoet moesten zien wegens vreedzame protesten of zelfs helemaal zonder deelname aan protesten.

Ze eisen dat de studenten onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.

Deze verklaring werd door 35 studentenraden uit heel Iran ondertekend, waarna deze  op het UTUCI-Telegram-kanaal gepubliceerd werd. Meer dan 1.500 studenten van de Teheraanse Universiteit voor Medische Wetenschappen ondertekenden een verklaring waarin de detenties veroordeeld werden.

Veel families van gedetineerden hebben nog steeds niet te horen gekregen waar hun dierbare zich bevindt, waarvan hij of zij beschuldigd wordt en hoe zijn of haar toestand is. Een van die familieleden is de journalist Mohammad Aghazadeh, die een hartaanval kreeg als gevolg van zijn vergeefse pogingen om zijn zoon, Soheil, te vinden.

Fatemeh Saeidi, lid van het Iraanse parlement voor Teheran, heeft beweerd dat in heel Iran tussen de 25 en 30 universiteitsstudenten en vier schoolkinderen achter de tralies zitten, maar studentenrechtenactivisten geloven dat het er veel meer zijn.


Het regime heeft de neiging de gebeurtenissen, die het er ongunstig laten uitzien, te bagatelliseren, en dit maakt het aannemelijk dat er in werkelijkheid veel meer gevangenzitten. Saeidi had eerder op de officiële Khabar-Online-website verklaard dat er bijna 120 studenten vastzaten, waaronder enkele preventief opgepakten.

Veel juristen en mensenrechtenadvocaten hebben de gevangenzetting van studenten die niet bij de protesten betrokken waren, bekritiseerd, erop wijzend dat geen enkele Iraanse wet het de autoriteiten toelaat iemand vast te houden alleen op grond van een vermoeden dat die iemand een misdaad zou kunnen begaan.

Zij zien dit dan ook eerder als een aanval op studentenrechtenactivisten dan een echte poging om orde en rust te herstellen. Ze tekenen er ook nog bij aan dat zij die wel protesteren, niet zouden mogen gearresteerd worden, daar dit als een aanval op hun vrijheid van meningsuiting moet beschouwd worden.

Het protest begon in december tegen de alsmaar stijgende levensmiddelenprijzen en groeide al gauw uit tot een wijdverbreid protest tegen het regime, dat nu zijn derde week ingaat.