Iraanse vakbondsactivist beschuldigd van "verstoring van de openbare orde" en "verspreiding van propaganda".

De Iraanse vakbondsactivist Ali Nejati werd veroordeeld wegens "verstoring van de openbare orde" en "verspreiding van propaganda" tegen de Iraanse regering.

Farzaneh Zilabi, de advocaat van de vroegere leider van de Haft-Tappeh-Sugarcane-vakbond, zei dinsdag dat haar cliënt veroordeeld werd wegens het verstoren van de openbare orde door het "leiden van de Haft-Tappeh-suikerrietarbeidersstaking en -bijeenkomsten".

Ali Nejati werd gearresteerd op 29 november terwijl de suikerrietarbeiders nog steeds in staking waren in de zuidelijke stad Shush.

Uit rapporten uit die tijd bleek dat hij met geweld werd vastgehouden en bij zijn arrestatie werd geslagen, ondanks het feit dat hij aan een ernstige hartaandoening leed.  

De rechterlijke macht zei dat hij werd gearresteerd in verband met eerdere feiten, maar zijn advocaat zei dat er twee nieuwe aanklachten tegen hem waren ingediend.

Zij zei dat de Iraanse vakbondsactivist aanvankelijk naar de Dezful-gevangenis en vervolgens naar een veiligheidsdetentiecentrum in Ahvaz werd gebracht.

Nejati lijdt aan talrijke nier- en hartkwalen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis op 14 december, maar al snel teruggestuurd naar de veiligheidsafdeling van de Dezful-gevangenis. De Iraanse arbeidsactivist werd in 2015 ook al vastgehouden voor deelname aan protesten van de Haft-Tappeh-suikerrietarbeiders en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf. Zilabi zei dat de gerechtelijke ambtenaren weigerden om het artikel 502 van de juridische procedure uit te voeren dat zieke gevangenen toestaat om hun gevangenisstraf buiten de gevangenis uit te zitten of een alternatieve straf opgelegd te krijgen.

Voordien werd een andere vakbondsactivist van de Haft-Tappeh-fabriek, Esmail Bakhshi, die op 19 november was gearresteerd, vrijgelaten uit de gevangenis, maar nieuwe berichten meldden dat hij momenteel onder huisarrest geplaatst is en dat zijn huis onder toezicht staat van de Inlichtingendienst van de Revolutionaire Garde.

Het Iraanse arbeidswetboek geeft burgers niet het recht om onafhankelijke vakbonden op te richten, ondanks de ratificatie door Iran van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de VN en het lidmaatschap van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Werknemers worden regelmatig bedreigd, vastgezet, gemarteld en zelfs veroordeeld tot geseling, ondanks hun legitieme eisen en protesten tegen de huidige omstandigheden die hen van meer dan 80% van hun koopkracht hebben beroofd. (18 dec. 2018)