Iran: 200 tot 250 kinderen samen met moeders in gevangenis

Tegenwoordig zijn veel gedetineerden in vrouwenafdelingen overal in Iran gedwongen hun kinderen achter tralies op te voeden.

“Een van de door het Kinderrechtencomité (CRC) van de UNO geuite bezwaren m.b.t. kinderen in ons land betreft kinderen die achter tralies door hun moeders opgevoed worden. Dit comité dringt erop aan geen kinderen achter tralies vast te houden,” meldde het ILNA- staats-nieuwsagentschap, daarbij de regime-functionaris  Maghare Abed citerend.

In antwoord op opmerkingen van het hoofd van de Gevangenen-organisatie in Iran over 200 tot 250 kinderen die met hun moeder achter tralies leven, verklaarde Abed: “Het vasthouden van deze kinderen achter tralies zal ernstige schade veroorzaken.” Zij omschreef dit vasthouden als een daad van geweld tegen kinderen.

“Een aantal van deze kinderen zit in de gevangenis omdat er anders niet voor hen gezorgd zou worden. Dit is een inbreuk op het natuurrecht van deze kinderen ,” voegde zij eraan toe. (ILNA-staats-nieuwsagentschap – 31 maart 2016)