Iran: Boeren en Veehouders Houden een Bijeenkomst om Tegen Nationale Landafbraak te Protesteren

 21 april 2017

 

Een aantal boeren en veefokkers in Kuhdasht kwam bijeen vóór het hoofdbureau van de gouverneur van het regime in Kuhdasht, waarbij zij een menselijke keten vormden om te protesteren tegen nationale landafbraak.

Eén van de boeren bij de bijeenkomst zei, dat wat dit betreft “onze grond in beslag is genomen, van sommigen onder schot, terwijl de overheid hier tot nu toe geen investeringen heeft gepleegd.”

 “Behalve ons land is ons vee ook niet veilig voor hun intimidatie” voegde hij er aan toe.

Een andere protesterende boer uit Kuhdasht legde uit dat de boeren en veefokkers in de regio 
die aktes van hun boerderij en van land voor de veeteelt hebben, zeggen “aangezien wij geconfronteerd worden met afbraak van nationaal land, hebben wij besloten een protestbijeenkomst te houden, zodat onze stemmen door de overheid gehoord worden.”

De boer vertelde dat zij hun zorgen voor het eerst hebben geuit in januari 2017, “sinds ons eerste protest, is het ons niet toegestaan ook maar iets te doen aan landbouw of veeteelt, zelfs niet voor ons levensonderhoud.”

“De ambtenaren praten steeds over milieubescherming, groene ruimte en behoud van bomen”, voegde hij er aan toe, “maar ze geven geen van allen om de boeren in de regio. Wij werkten samen met andere inwoners in de streek, waarbij we maanden lang over onze zorgen over het behoud van natuurlijke bronnen bezig waren, maar geen van de verantwoordelijke instellingen of organisaties heeft enige aandacht aan onze protesten besteed.”

In de tussentijd lichten boeren van ‘Tang-e Darab’ toe, met de aktes van landbouwgrond in de hand, dat geen enkele juridische of natuurlijke persoon ook maar enig document heeft gepresenteerd om te bewijzen dat hij eigenaar van de grond is en ze zeggen dat ondanks de nodige inspanningen van hun zijde, de ambtenaren niet hebben gereageerd. Zij willen graag dat hun productie en werk niet verloren gaan op deze manier en dat de ambtenaren om hen zouden geven.

Daar Kuhdasht in de westelijke provincie Lorestan (in het zuidwesten van Iran) ligt, met het milde klimaat van het hoogland, is het merendeel van de bevolking actief in de landbouw en veeteelt.