Iran: De 11e dag van de staking van de hardwerkende en moedige arbeiders van de Haft Tappeh Sugar Cane Mill

16 november 2018

De Iraanse Opstand

Donderdag 15 november zetten de hardwerkende arbeiders van het Haft Tappeh Sugar Cane Industrial Complex hun moedige staking voor de elfde dag voort. Scanderend "Wees niet bang, we zijn allemaal samen!", "Noch dreigementen, noch de gevangenis zijn effectief!", "Vandaag is de dag van rouw, het leven van de arbeider hangt aan een zijden draadje", "Laat het licht schijnen en ons probleem is opgelost", demonstreerden ze in de straten van Shush en verzamelden zich vervolgens vóór het gouvernement van het regime. De bevolking van de stad Shush steunde de eisen door zich aan te sluiten bij de protestbijeenkomst. In hun toespraken protesteerden de arbeiders tegen de loze beloften van het regime en de onverschilligheid van de autoriteiten voor hun lot.

De Haft Tappeh Sugar Cane Mill, die al zes decennia lang een magneet is voor het creëren van werkgelegenheid en industrie in Khuzestan, staat op de rand van vernietiging als gevolg van de plundering door de autoriteiten onder de noemer van privatisering. De zwaar benadeelde arbeiders van dit industriële complex dragen een zware en ondraaglijke last als gevolg van het niet-betalen van hun lonen en uitkeringen, nl. armoede, honger en het onvermogen om hun zware schulden af te betalen. Verschillende van hen hebben al zelfmoord gepleegd uit protest.

Het Iraanse verzet brengt hulde aan de hardwerkende en moedige arbeiders van de Haft Tappeh Sugar Cane Mill, die in solidariteit en eenheid zijn opgestaan om hun rechten te op te eisen, en roept landgenoten, met name de overige arbeiders en de werkende bevolking als geheel, op om solidariteit met en steun aan deze arbeiders te betuigen.