Iran: De protesten van de boeren gaan onverminderd door

 03 maart 2018 

De Iraanse Opstand

Wanhopige boeren uit Varzaneh in de buurt van Esfahan protesteerden zaterdag 3 maart vóór het Benroud-gebouw. Zij scandeerden: "Als jullie ons geen waterrechten geven, zullen wij het martelaarschap aanvaarden".

Op 16 februari protesteerden ze tegen de weigering van het regime om hen waterrechten te verlenen door hun tractoren massaal bij de toegang tot de stad op te stellen. Ten gevolge van het misprijzen door het regime m.b.t. hun eisen en wegens hun catastrofale leefsituatie zijn ze sinds 28 februari met demonstraties en protestvergaderingen begonnen.

Donderdagavond, 1 maart, riep het klerikale regime hen bij elkaar uit vrees dat hun protesten zich verder zouden verspreiden onder de boze boeren. Maar boeren die niet de minste kans hebben om in het levensonderhoud van henzelf en hun gezinnen te voorzien, en dus niet langer wilden en konden wachten, verstoorden deze door het regime georganiseerde vergadering. Ze stelden de eerdere loze en misleidende beloften van de regimefunctionarissen en hun eigen werkloosheid aan de kaak, met hun honger en die van hun gezinnen, ze eisten van de regimeleiders een reactie op hun catastrofale situatie, en verlieten uit protest de vergadering.

De drooglegging van Zayandeh Rood ten gevolge van een incompetent beleid van dit onmenselijke en anti-Iraanse regime teistert het leven van de boeren in deze regio al 17 jaar. Het klerikale regime heeft niets ondernomen om het leven van boeren te verbeteren, die wel 40% van de bevolking uitmaken in dit gebeid, en hun situatie wordt van dag tot dag slechter. De belofte om de schade te vergoeden is één van de loze, niet ingeloste beloften van het regime.

Zolang het corrupte en criminele regime ter plaatse de macht uitoefent zullen boeren en andere verarmde mensen niets anders in hun leven kennen dan werkloosheid, armoede en honger. De enige manier om uit deze situatie te raken bestaat erin door eenheid en solidariteit van het getroffen publiek, in het bijzonder de werkende bevolking en de arbeiders, om het Iraanse religieuze fascisme omver te werpen.