Iran: Door bevriezing nog meer kinderen omgekomen in het aardbevingsgebied

28 januari 2018

 Ondanks de ontkenning door de gouverneur van de door de aardbeving geteisterde provincie Kermanshah: sommige parlementsleden en aan het Iraanse regime gelieerde media melden een stijging van het sterftecijfer onder kinderen ten gevolge van het koude weer in de aardbevingsgebieden.

Volgens het actuele nieuws over de dood van meerdere kinderen ten gevolge van bevriezing in de aardbevingsgebieden van Kermanshah, met een bevestiging door twee leden van het Iraanse parlement en door de Sharq-staatskrant van zaterdag 27 januari, zijn minstens nog eens drie kinderen in deze gebieden gestorven.

Na de dood van een baby van vier maanden werd afgelopen zaterdag gemald dat een 17-jarige jongen met een beperking en een anderhalfjarig kind gestorven zijn vanwege het koude weer in deze gebieden en het gebrek aan enige (medische) hulpverlening door de regime-functionarissen.

Baby in aardbevingsgebied van Iran sterft door de kou

De Sharq-staatskrant schreef in een artikel van afgelopen zaterdag dat aan de twee jonge kinderen Sarina en Mohammad, die volgens hun families in de vrieskou in de door de aardbeving getroffen provincie Kermanshah ten gevolge van het ontbreken van geschikt onderdak en medische zorg gestorven zijn “nog eens twee kinderen en een jong meisje toegevoegd moeten worden.”

Vorige week, vertelde Shahab Naderi, lid van het Iraanse parlement voor de stad Paveh in Kermanshah, zonder verdere details te geven dat verschillende mensen door bevriezing zijn omgekomen in de aardbevingsgebieden (van Kermanshah).

Bovendien meldde de officiële Etemad-Online-website op vrijdag 26 januari dat door bevriezing meerdere kinderen in het aardbevingsgebied  gestorven zijn.

Eerder had deze website de gouverneur van Kermanshah geïnterviewd, die “ten stelligste”de sterfgevallen van een aantal aardbevingsslachtoffers door de koude ontkende en verklaarde: “Ik ben er honderd procent zeker van dat niemand in de getroffen gebieden door de koude gestorven is.”

Maar nu heeft de officiële krant Mashreq de namen van een teenager en van een kind gepubliceerd die ten gevolge van de kou in de regio omgekomen zijn: “Noushin Mohammadi, een 17-jarig meisje met een beperking, is afgelopen donderdag gestorven en Matiyar Shamaii, een baby van een half jaar, stierf 40 dagen geleden in Sarpol Zahab” ten gevolge van de koude en het gebrek aan geschikt onderdak.

En de Sharq-krant schreef ook nog: “een tweejarig jongetje stierf in Sarpol Zahab ca. 25 dagen geleden, maar zijn naam is nog steeds niet bekendgemaakt.”

Hier het bericht: “Op 24 december stierf  Matiyar na op straat kou gevat te hebben, en in zijn overlijdensverklaring werd als doodsoorzaak een luchtweginfectie opgegeven.”

Terwijl geen enkele regeringsfunctionaris gereageerd heeft, reageerde Sharq wel door een voormalige functionaris aan te halen die de dood van 5 kinderen onder de vijf jaar meldde.

 

Fatemeh Daneshvar, voormalig lid van de Teheraanse gemeenteraad en manager van de Mehr-Afarin-liefdadigheidsorganisatie verklaarde in een interview met Sharq: “tot nu tor hebben we nieuws ontvangen over de dood van vijf kinderen onder de vijf jaar, en deze sterfgevallen waren aan de koude te wijten.”

Een aardbeving met een kracht van 7.3 op de schaal van Richter trof Kermanshah op 11 november 2017, waarbij ruim 600 personen omkwamen en duizenden huizen verwoest werden.

 

Iran: Meerdere aardbevingsslachtoffers door bevriezing omgekomen in Kermanshah

Sarina stierf van de kou en door een gebrek aan onderdak voor de aardbevingsslachtoffers in de regio Kermanshah

 De vrieskou in Kermanshah maakte meerdere slachtoffers in deze aardbevingsprovincie in Iran. De reden voor deze sterfgevallen is de onkunde en desinteresse van de Iraanse regime-functionarissen ten aanzien van de catastrofale situatie aldaar. Het leven van nog meer mensen in dit gebied loopt eveneens gevaar.

President Hassan Rouhani en een aantal andere regimefunctionarissen hadden op 12 november meteen na de aardbeving in Kermanshah van 12 november de inwoners van de aardbevingsgebieden beloofd nog vóór de winter voor woonvoorzieningen te zorgen, of in ieder geval voor Conex-eenheden (voor tijdelijke bewoning); beloften die ook 75 dagen na de aardbeving nog steeds niet nagekomen zijn. 

Het ISNA-staatsnieuwsagentschap haalt Shahab Naderi, een lid van het Iraanse parlement aan, en meldt dat verschillende bewoners van de door de aardbeving getroffen gebieden in Kermanshah in de vrieskou gestorven zijn. Naderi gaf echter geen nadere informatie of gegevens over het aantal personen dat ten gevolge van de kou omgekomen is.

Een paar dagen geleden werd een bericht bekendgemaakt dat minstens 4 inwoners in de vrieskou in de provincie gestorven zijn.

De leefomstandigheden voor de overlevenden van de aardbeving zijn naar verluidt erg hard en catastrofaal. Regimefunctionarissen hebben toegegeven dat duizenden mensen in het gebied geen adequaat onderkomen hebben, en dat 75 dagen na de aardbeving.

In sommige gebieden is het aantal in tenten overnachtende mensen groter dan dat van in Conex-eenheden ondergebrachte slachtoffers. De aangeleverde tenten kunnen de mensen niet beschermen tegen de kou, storm en regen. Een ander parlementslid verklaarde drie dagen geleden dat sommige van die tenten schade hebben opgelopen door wind en regen.

Volgens deze parlementariër, Farhad Tajari,  werden alleen al in Sarpol Zahab ca. 60 tenten overstroomd. Meer dan 5.000 woningen in de stad zijn door de aardbeving beschadigd, terwijl er slechts 700 Conex-eenheden in dit gebied opgebouwd werden. En zo leven duizenden aardbevingsfamilies nog steeds in ongeschikte tenten. Deze barre omstandigheden hebben tot de dood van een aantal aardbevingsslachtoffers geleid. en het leven van andere overlevenden staat in deze provincie op het spel.