Iran: Hoogwateroverlast in noordelijke gebieden langs de Kaspische Zee

Iran, 23 maart 2019 -

De overstromingsramp in de provincies Golestan, Noord-Khorasan, Mazandaran en Mazandaran in het noorden en noordoosten van Iran heeft enorme schade veroorzaakt. Tientallen dorpen staan onder water, wegen zijn geblokkeerd en de dood van negen inwoners heeft veel Iraniërs, vooral in de provincie Golestan, in rouw gedompeld tijdens de Nowurz-periode (het nieuwe jaar volgens de Iraanse kalender).

Uit rapporten blijkt dat negen mensen, waaronder kinderen, het leven hebben verloren en dat één persoon vermist blijft. De overstroming in de provincie Mazandaran heeft vijf mensen het leven gekost en één persoon wordt vermist. Twee personen zijn omgekomen in de provincie Noord-Khorasan en twee andere in de provincie Golestan.

 Overheidsbronnen weigeren correct te berichten over het aantal doden en de omvang van de schade die is veroorzaakt door de grote overstromingen. Ondanks dit alles erkende een regeringsfunctionaris in de provincie Golestan dat 70 procent van de stad Aq Qala, het epicentrum van de overstroming, door het water is opgeslokt. Twaalf dorpen rond deze stad staan volledig blank en er zijn geen middelen aanwezig om noodhulp te verlenen.

Wegen naar meer dan 70 dorpen zijn geblokkeerd en de elektriciteit van ongeveer 50 dorpen is afgesloten. Volgens de staatsmedia zijn 7.900 huizen in de provincie Golestan zwaar beschadigd door de overstromingen en hebben 23.000 inwoners dringend hulp nodig. In de steden Neka en Behshahr hebben aardverschuivingen, sneeuw en ijzel de wegen naar ongeveer 70 lokale dorpen geblokkeerd.

 Na hevige regenval zijn de wegen en straten in de stad Gonbad Kavous in het oosten van de provincie Golestan volledig overstroomd. Uit berichten blijkt dat deze overstromingen te wijten zijn aan lokale dambreuken.

Regenval en het smelten van de wintersneeuw leiden tot het overstromen van verschillende dammen, onder andere in Golestan en Boostan, en van rivieren die buiten hun oevers treden. Meer dan 10.000 huishoudens in verschillende gebieden van de provincie Golestan hebben schade door overstromingen gemeld. De lokale bevolking protesteert tegen de incompetentie van provinciale ambtenaren en klaagt over het uitblijven van noodhulp.

Abdul-karim Javar, de vrijdaggebed-imam van Gonbad Kavous, erkende de woede van de mensen over dit falen.

 "De ,,meeste mensen klagen over de staatsmedia, die er niet in slagen adequaat over de ramp te berichten," gaf hij toe.

Bovendien meldt het weerbericht voor zaterdag mogelijke overstromingen van rivieren in de zuidelijke provincies Hormozgan, Sistan & Baluchistan en Kerman.

Zware lenteregens worden verwacht van zondag tot woensdag, die tot mogelijke wateroverlast, in de vorm van buiten uit hun oevers tredende rivieren, en tot zware schade aan de infrastructuur van enorme gebieden in Iran zullen leiden. Degenen die er daadwerkelijk in slagen om op vakantie te gaan tijdens de Nowruz (nieuwjaar volgens de Iraanse kalender) zullen hun plannen ernstig verstoord zien vanwege de regenval en mogelijke overstromingen.

Het staatsnieuwsagentschap Entekhab schreef afgelopen zaterdag: "Twee dorpen van Bandar Torkaman [provincie Golestan] zullen worden geëvacueerd vanwege de bezorgdheid over overstromingen".

 Rapporten van de eigen minister van Binnenlandse Zaken Abdolreza Rahmani Fazli geven aan dat de gouverneur van de provincie Golestan al een maand lang buiten Iran op vakantie is.