Iran: Nog eens twee tijdens de opstand opgepakte jongeren bezweken aan martelingen

 18 januari2018 

Sanandaj-gevangenis

Iraanse Opstand – Nog eens twee personen, gearresteerd bij de volksopstanden in Iran, werden gedood bij de martelingen door de handlangers van het Velayat-e-faqih-regime in Arak en Sanandaj.

Seyed Shahab Abtahi, een 20-jarige jongeman, die twee weken geleden gearresteerd was in Arak, bezweek onder de martelingen. De folteraars lieten het lichaam van de martelaar 10 dagen lang na zijn arrestatie vóór het huis van zijn vader achter, waarbij opgezwollen tekenen van de stokslagen zichtbaar waren. Vlak vóór hem werd een andere man, Vahid Heidari, een 22-jarige arme straatverkoper, gearresteerd bij de volksopstand in Iran en met stokslagen gemarteld. De politie van de provincie Markazi beweerde plompverloren dat hij gearresteerd was op grond van het bezit van drugs en in het detentiecentrum 12 van de politie in Arak zelfmoord gepleegd had; De gedetineerden bij de opstand in Arak werden eerst naar de centrale gevangenis van Arak en vervolgens naar het Basij-garnizoen in het zogenaamde verzetsblok gebracht. Een aantal gedetineerden werd naar het Inlichtingenbureau in Arak, dat onderdeel is van het Bassij-garnizoen, overgebracht. Volgens kopstukken van het regime werden in totaal 396 personen tijdens de opstand in Arak en andere steden in de provincie Markazi gearresteerd.

Woensdag 17 januari stierf Hossein Qaderi, 30, die gearresteerd was bij de Iraanse volksopstand in Sanandaj en overgeplaatst naar de quarantaine-afdeling van de centrale gevangenis, als gevolg van de martelingen. De folteraars hebben ook hier gelogen door te beweren dat deze jonge gevangene een drugscrimineel was. Dit is zo schandalig dat zelfs de gevangenisautoriteiten niet in staat waren deze beschuldigingen van de folteraars te bevestigen, verrast als ze waren! Sarou Ghahremani, 24, gearresteerd op 3 januari, en Kianoush Zandi, een 26-jarige afgestudeerde van de Universiteit van Sanandaj, die sinds 4 januari vermist werd, bevinden zich ook onder de slachtoffers van de martelingen in de Sanandaj-gevangenis.

Ook Hassan Torkashvand, een 23-jarige jongeman, die op 30 december in Karaj neergeschoten werd door gericht vuur van de repressieve strijdkrachten, bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De agenten van de Inlichtingendienst stonden zijn familie niet toe hem een normale begrafenis te bezorgen, en deze familie heeft hem net als andere slachtoffers in het geheim begraven.

Khamenei denkt ten onrechte dat hij door het brute ombrengen van de beste kinderen van het land in staat zal zijn verrotte regime te redden. De opgroeiende jeugd van Iran zal samen met de families van de martelaren en de gedetineerden eendrachtig en vastberaden de vlam van de opstand blijven uitdragen, en zal niet rusten vooraleer Iran bevrijd is van de heersende religieuze tirannie.

Het moorden door folteringen in de gevangenis is ongetwijfeld een voorbeeld van een misdaad tegen de menselijkheid. Het Iraanse Verzet roept de Veiligheidsraad van de UNO, de lidstaten en alle internationale mensenrechtenorganisaties op om effectieve maatregelen tegen deze misdaden te nemen en roept de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten op om onmiddellijk een waarheidscommissie samen te stellen om de situatie in de gevangenissen te onderzoeken en eist de onvoorwaardelijke vrijlating van de onlangs opgepakten.