Iran: Politieke gevangene schrijft brief aan Speciale Rapporteur van VN

STFA, November 2016 - De politieke gevangene Reza Akbari Monfared heeft een brief aan de Speciale Rapporteur voor de Mensenrechten van de VN geschreven, waarin hij protesteert tegen de beperkingen die aan zijn zuster (Maryam Akbari Monfared.) werden opgelegd door het Mullah regime. Het is haar verboden om bezoek te krijgen van haar familie en kinderen en ze wordt ook beschuldigd van het voeren van een proces tegen de aanrichters van het bloedbad in 1988.

Reza Akbari Monfared vroeg aan mevr. Asma Jahangir om deze zaak te onderzoeken.

Dit is zijn brief:

3 november 2016

Van: Reza Akbari Monfared, Gohardasht (Rajai Shahr) Karaj

Aan: mevr. Asma Jahangir, Speciale Rapporteur voor de Verenigde Naties

Ik groet u beleefd.

Toen ik deze week op weg was om mijn zuster te bezoeken, realiseerde ik mij dat het haar is verboden om bezoek te ontvangen. Ter informatie: ik ben Reza Akbari Monfared gevangene in de Gohardasht gevangenis (Rajai Shahr) en mijn zuster Maryam Akbari Monfared zit gevangen in de Evin gevangenis.

Mijn familie vertelde mij deze week dat mijn zuster geen bezoek mag ontvangen van haar familie of kinderen. De reden die daarvoor werd opgegeven is dat zij, door middel van haar brief, een rechtszaak is gestart tegen degenen die het bloedbad in 1988 hebben aangericht. In haar brief richtte zij zich tot deze daders als diegenen die de reputatie van haar land aantasten..

Haar brief onthult geen geheimen van het regime en leidt niet tot een schandaal. Ze schreef slechts om een uitleg te krijgen met betrekking tot de dood van onze zusters en broeders. Ze wil weten waarom onze zusters en broeders werden geëxecuteerd zonder een specifieke reden en terwijl zij hun gerechte straf al hadden uitgezeten in de gevangenis. Hoe kunnen ze dit beschouwen als een misdaad en als bedreiging van de nationale veiligheid, terwijl het zaken betreft van 28 jaar geleden?

Daarvoor al werd ook mij verboden bezoek te ontvangen, omdat ook ik een brief had geschreven met hetzelfde verzoek tot vervolging van de schuldigen aan het bloedbad van 1988. De aanleiding voor de brief die ik u nu schrijf is om u op de hoogte te brengen van de situatie van mijn zuster. Zij is ondervraagd met betrekking tot het schrijven van haar brief en aan haar wordt bezoek ontzegd. Dat is op zichzelf al een bekentenis van de misdaad, omdat de rechterlijk macht op de hoogte is van deze feiten. De kinderen van mijn zuster, waarvan er één nog maar 11 is, mogen hun moeder niet bezoeken vanwege een brief. De rechterlijke macht volgt nog steeds de policy van 1988 en straft niet slechts de schuldigen, maar ook hun verwanten en gezin.. De rechters voldoen niet aan het rechtsprincipe dat alleen een schuldig individu moet worden bestraft, maar straft ook allen die verbonden zijn met die personen. Daarom verzoek ik u als belangrijkste vertegenwoordiger van de mensenrechten om aandacht te schenken aan deze zaak In het rechtssysteem en bij het regime zijn er geen mogelijkheden tot het verkrijgen van recht en een proces aanspannen wordt beschouwd als een misdaad.

 

 

 

SFTA, Stichting van de Familieleden