Iran: Protesten en Demonstraties ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Arbeid

Opstand in Iran

Ondanks de repressieve maatregelen en bedrieglijke tactieken van het Iraanse regime, en ondanks het feit dat het regime heeft geweigerd om de arbeiders een vergunning te verlenen voor hun betoging, veranderden arbeiders, werkers en berooide burgers de Internationale Dag van de Arbeid op dinsdag op 1 mei, in anti-regeringsdemonstraties in verschillende steden om te protesteren tegen hun catastrofale situatie van werk en levensonderhoud.

Enkele van de protestbewegingen en demonstraties van arbeiders en werkers op de Internationale Dag van de Arbeid zijn de volgende:

  1. Ondanks de paraatheid en nadrukkelijke aanwezigheid van repressieve troepen, verzamelden duizenden arbeiders, leraren, gepensioneerden en andere kansarme mensen zich voor het regeringsparlement in Teheran om te protesteren tegen hun erbarmelijk levensonderhoud. De slogans van de menigte waren: opgesloten arbeiders moeten worden vrijgelaten; politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten; gedetineerde leraren moeten worden vrijgelaten; Brood, huisvesting en vrijheid zijn onze absolute rechten; Astronomische salarissen en openbare ellende; Sociale zekerheid is ons absolute recht; Werknemers, leraren, studenten; Verenigt jullie!; Organisatie en staking zijn ons absolute recht; De armoedegrens is vijf miljoen tomans, ons salaris is één miljoen; We zullen niet opgeven totdat we ons recht hebben gekregen. De bijeenkomst leidde tot schermutselingen toen de repressieve strijdkrachten de burgers aanvielen. De arbeiders, samen met de bevolking die hen kwamen steunen, kwamen in botsing  met de huurlingen, de Basijis en vielen hen aan. Politie in burger en inlichtingenagenten namen de mobiele telefoons van de demonstranten in beslag en vernielden ze om te voorkomen dat ze foto's en video’s zouden maken van de protestdemonstraties. Een aantal demonstranten werd vastgehouden tijdens de schermutselingen. Met hulp van burgers slaagde een aantal gearresteerde vrouwen erin uit de klauwen van de huursoldaten te geraken en te vluchten.
  2. Honderden arbeiders marcheerden in de straten van Kargar en Hafez en verzamelden zich voor het zogenaamde ‘Huis van de Arbeid’ van de onderdrukkers op de Abu Reyhan Avenue. Ze maakten bezwaar tegen de weigering van vergunningen voor hun betoging. De menigte zong: "Dood aan de onderdrukker, geluk aan de arbeider." De arbeiders trokken toen naar de Jomhouri-straat. De demonstranten droegen plakkaten waarop te lezen stond: De zetel voor de werknemers is nog steeds vacant: meer vrije zones, meer werkloosheid van de werknemers. In sommige plaatsen leidde de bijeenkomst tot spanningen met de tussenkomst van de politie en werd een aantal arbeiders gearresteerd.
  3.  Een groep werknemers van de vakbond van een Bus Maatschappij verzamelde zich op de Azadi Terminal in Teheran. Ze hadden een plakkaat waarop ze schreven: "De Internationale Dag van de Arbeid: de dag van de eenheid, solidariteit en het streven naar rechtvaardigheid." De arbeiders zongen: "Lang leve de arbeiders, lang leve de eenheid; voorspoed voor de vakbond; Werknemers, verenigt jullie; onafhankelijke vereniging is ons absolute recht.
  4. In Yazd marcheerde een grote menigte arbeiders op de Modarres Boulevard en het Namaz plein. Ze riepen: arbeiders zijn niet gek, ze haten uitbuiting; door één verduistering minder kan ons probleem al worden opgelost; Arbeiders, verenigt jullie, verenigt jullie.
  5. In Baneh zetten de arbeiders, winkeliers en de marklui voor de 17e dag hun staking voort. Studenten van de Payame Noor Universiteit van Baneh steunden de marktlui en winkeliers door zich voor de universiteit te verzamelen en een tafelkleed zonder voedsel uit te spreiden. De protesten in Baneh gingen tijdens de avond door met een bijeenkomst buiten het gouvernementsgebouw. De ordetroepen gebruikten een groot aantal zwarte anti-oproer voertuigen vol huursoldaten en inlichtingenagenten in de hoofdstraten van de stad, en rond het gouvernement, om de mensen te intimideren. Drie bussen met IRGC-agenten werden bij het gouvernement gestationeerd. Er waren overal huursoldaten op motorfietsen en ook was het internet afgesloten.
  6. In de wijk Naysar in Sanandaj werd de Dag van de Arbeid herdacht door een bijeenkomst van arbeiders en hun families. Ze droegen plakkaten waarop stond: Nee, tegen het vermoorden van grensdragers; Arbeiders laten zich niet in slaap sussen, ze haten discriminatie; Brood, huisvesting, vrijheid; Vrouwen zijn gelijk aan Mannen.
  7. In de eerste industriestad van Sanandaj verzamelden zich honderden arbeiders. De arbeiders marcheerden van de eerste industriestad van Sanandaj naar de derde industriestad en voegden zich bij honderden arbeiders uit de derde industriestad voor een gezamenlijke viering.
  8. Op het Chami Vali Khan-plein in Saqez werd een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid, die werd aangevallen door de ordetroepen en hun plaatselijke huursoldaten. De aanval leidde tot schermutselingen. Een aantal demonstranten werd gearresteerd.
  9. In Marivan verzamelden arbeiders zich op het Shabrang-plein ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Arbei

10. In Kamyaran kwamen de arbeiders bijeen op het centrale plein van de stad.

11. In Naqadeh herdachten de arbeiders en arbeidersactivisten de Dag van de Arbeid overal in de stad.

12. In Bandar Abbas protesteerden werknemers van de Gulf Star Olie Raffinaderij. Werkgevers van de overheid die al minstens twee maanden geen salaris en uitkeringen aan de werknemers hebben uitbetaald. In plaats van te reageren op de problemen van de werknemers, hebben ze 30 werknemers ontslagen en deze trend zet zich voort.

13. In Qazvin verzamelde zich een groep arbeiders voor het gemeentehuis.

14. In Isfahan verzamelden de gepensioneerde werknemers van de Isfahan Steel Company zich buiten het gebouw van het Pensioenfonds om te protesteren tegen hun slechte levensomstandigheden en het falen van het regime om hun problemen aan te pakken.

15. In Shoosh hield een groep Haft-Tapeh-suikerrietarbeiders op 30 april een ceremonie voor de fabriek.

16. Naast de protestbijeenkomsten op de Dag van de Arbeid werden op 1 mei nog andere protestrally's van de ‘bestolen’burgers voortgezet. In Karaj hebben de ‘bestolen’ werknemers van de  Alborz Development Corporation zich voor het stadhuis verzameld. De anti-oproerwachters gooiden met traangas en pepergas ,waardoor een aantal mensen gewond en gehavend werd. Tegelijkertijd verzamelde zich een groot aantal werknemers van hetzelfde instituut voor het gebouw van de "landelijke coöperatie" uit protest tegen het niet-uitbetalen van hun salaris van acht maanden.

17. In Rasht verzamelden zich de door het Kaspische instituut bestolen werknemers voor een vleugel van het instituut en gooiden met vuil en bedorven eieren. De meeste demonstranten waren vrouwen. Ze sloegen met stenen tegen de deur van het instituut, braken de ruiten en zongen: jullie bedriegers, dieven, geef ons ons geld.

18. In Mashhad verzamelde zich een groep ‘bestolenmensen voor het gouvernementsgebouw. Ze riepen: "Rouhani, de leugenaar, waar is ons geld;" "Rouhani, Rouhani, schaam je, Seif, Seif (hoofd van de centrale bank) weg met jullie".