Iran: Vrouwelijke politieke Gevangenen steunen de hongerstakers 22 augustus 2017

Drie vrouwelijke politieke gevangenen in deTeheraanse Evin-gevangenis betuigden in een brief hun steun aan de zich in hongerstaking bevindende politieke gevangenen en hun gerechtvaardigde eisen, in de Gohardasht-gevangenis in Karaj.

De drie vrouwelijke gevangenen, Golrokh Iraei, Atena Daemi, en Maryam Akbari Monfared onderstreepten dat stilzwijgen en passiviteit voor het regime een perfecte politieke dekmantel vormt om door te gaan met de wijdverbreide mensenrechtenschendingen in Iran. Ze drongen er bij de internationale gemeenschap, de UNO-Secretaris-generaal, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, de Speciale Verslaggever voor de Mensenrechten in Iran, en alle politieke activisten op aan om onmiddellijk in actie te komen om het leven van de politieke gevangenen in hongerstaking te redden.

Hieronder een deel van de betreffende brief:

“De bescherming van de fundamentele rechten van de mensen rondom de wereld onafhankelijk van nationaliteit, godsdienst of kleur en protesten tegen mensenrechtenschendingen zijn en blijven belangrijk.”

“En wat ons op het moment op dit gebied zorgen maakt, is de afschuwelijke situatie van gewetensbezwaarde en politieke gevangenen in de Gohardasht-(Rajaei Shahr)-gevangenis, in het bijzonder van de gevangenen die een hongerstaking gehouden hebben uit protest tegen de repressieve maatregelen tegen politieke en gewetensbezwaarde gevangenen in de Gohardasht- gevangenis, Hal 12, vandaag is het de 20e dag van hun hongerstaking.”

“Wie de regering om een of andere reden bekritiseert zou niet harde reacties van het regime moeten vrezen en onmenselijke omstandigheden tijdens zijn of haar gevangenschap moeten ondergaan. Sommigen van die gevangenen zitten al meer dan 10 jaar in de gevangenis en hebben ernstige gezondheidsklachten vanwege hun ouderdom en ziekte.”

“Onder het regime van de Islamitische Republiek werd menige mond gesnoerd, veel bloed vergoten, talrijke rechten met voeten getreden en veel onterechte vonnissen gesproken, en de enige manier voor de gevangenen om toch gerechtigheid af te dwingen in de gevangenis is een hongerstaking.”

“Wij, een aantal (vrouwelijke) politieke gevangenen in de Evin-gevangenis, steunen deze hongerstakers, groeten hen en respecteren eerbiedig hun verzet. We roepen de internationale mensenrechtengemeenschap, de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de UNO, de Speciale Verslaggever voor de Mensenrechten in Iran (Asma Jahangir), de UNO-Secretaris-Generaal en alle politieke activisten in ons land om onmiddellijk in actie te komen om het leven van de Gohardasht-gevangenen te redden, in het bijzonder dat van de politieke gevangenen in hongerstaking, omdat stilzwijgen en passiviteit een perfecte politieke dekmantel vormen voor het regime om door te gaan met de wijdverbreide mensenrechtenschendingen in Iran.”

Golrokh Iraei, Atena Daemi, Maryam Akbari Monfared

Evin-Gevangenis

19 augustus 2017